Büyük Sahabî Hz. Meysem-i Temmâr (Allah Ondan razı olsun) Türbesi Özel Sekreterliği yeni Zarîh-i Şerîf’in açılış tarihin ilan etti

Yeni Zarîh-i Şerîf
Hz. Meysem-i Temmâr (Allah Ondan razı olsun) Türbesi Özel Sekreterliği yeni Zarîh-i Şerîf’in açılış tarihini duyurdu. Yapılan duyuruya göre Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yakın dostlarından biri olan Hz. Meysem-i Temmâr’ın (Allah Ondan razı olsun) yeni Zarîh-i Şerîfi; Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğum günü kutlamalarının başladığı 18 Cemâziyelâhir 1438 (17 Mart 2017) Cuma günü Pâk Türbe’nin ana avlusunda düzenlenecek tören ile birlikte ziyarete açılacak.Hz. Meysem (Allah Ondan razı olsun) Kûfeli Muhammed’in kölesi Yahya’nın oğludur. Nehrevânlıdır. Künyesi Ebu Sâlim’dir. Kufe’de Hurma satarak geçindiği için ona “Temmâr” yani “Hurmacı” denmiştir. Üstün âlimlerden ve pek fazîletli şahsiyetlerdendir. Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Tâlib’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) has dostlarındandır. Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ona ölümlerin ve gerçekleşecek belâların ilminin de olduğu pek çok ilmi ve sırları öğretmiştir. O denli özel bir şahsiyettir ki Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile gece zifiri karanlıkta gerçekleştirdiği özel görüşmelerde defalarca onun adını anıp hakkında vasiyetlerde bulunmuştur. Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) onu bu denli özel bir görüşmede defalarca anıp hakkında vasiyette bulunmuş olması Hz. Meysem’in (Allah Ondan razı olsun) ne denli büyük bir makama ve fazilete sahip olduğunu ifade etmek için yeterlidir.Hz. Meysem (Allah Ondan razı olsun) nasıl ve hangi ağaçta şehîd edileceğine kadar Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sırlar öğrenmiştir. Üzerinde asılıp şehîd edileceği ağacı öğrenmesi sonrası her gün gidip o ağacı sulamış ve dibinde namaz kılmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: