برگزاری گردهمائی بررسی خاتمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از منظر قرآن و سیره نبوی

گردهمائی بررسی خاتمیت پیامبر اکرم
مرکز رسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وابسته به مرکز تحقیقات و مطالعات العمید در آستان مقدس عباسی اقدام به برپائی گردهمائی با موضوع " خاتمیت پیامبر اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) از منظر قرآن و سیره نبوی" نمود.

در این گردهمائی که آقای سید محمد طاهر الجزائری به ایراد سخن پرداخت، موضوعات مرتبط با پیامبر اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مطرح و به مجموعه مسائل مهمی مرتبط با خاتمیت پیامبر اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) در بستر قرآن و سیره نبوی شریف با تاکید بر محور عقل پرداخته شد. در این گردهمائی همچنین به موضوع پایان رسالت پیامیر با قطع شدن وحی و آغاز خط تشریعی جدید مبتنی بر عقل پرداخته شد.

از سوی دیگر رئیس مرکز العمید آقای دکتر عادل نذیر در سخنانی گفت: این گردهمائی ها که موضوعات را در دو بعد حوزوی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می دهند، موجب غنی تر شدن پروژه کتابت مجدد سیره نبوی شریف در بستر قرآن و سیره خواهند شد. وی به مستمر بودن این برنامه با همراهی علما و فضلای حوزه علمیه خبر داد و گفت: هدف اصلی تاسیس مرکز الرسول الاکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بازنویسی سیره پیامبر اکرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بر اساس قرآن و سیره نبوی شریف بوده و در این راستا ما در مرکز الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) معتقدیم که اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی باید صدا و حرف یکدیگر را برای دستیابی به نتیجه بهتر مورد توجه قرار دهند.

در این گردهمائی که با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه همراه بود، آقای سید محمد طاهر الجزایری به سوالات حاضران پاسخ داد. در پایان، تقدیرنامه های اساتید شرکت کننده در این همایش به ایشان تقدیم گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: