Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Yerleşim Kompleksi projesinde ilerleme: Projenin elektrik tesisatı çalışmalarında son aşamaya gelindi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin mensuplarına yönelik inşa ettiği Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Yerleşim Kompleksi projesinin açılışına sayılı günler kala Mukaddes Türbe Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Müh. Ziyâ Mecîd Sâiğ bir duyuruda bulundu.Saiğ proje kapsamındaki yerleşim birimleri ve proje içerisinde yer alan diğer hizmet yapılarının tümündeki elektrik tesisatı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Saiğ ayrıca yapılan testlerde projede kullanılan tüm malzemelerin Irak Kalite Standartları Ölçümü Kuruluşu’nun belirttiği tüm standartlara uygun ve projenin gerek duyduğu ya da ileride duyabileceği elektrik yüklerini taşıyacak kapasiteye sahip olduğunun tespit edildiğini söyledi.Saiğ şöyle devam etti: “Proje tasarımı kapsamında projenin elektrik beslemesine yönelik bir plan uygulamaya konmuştur. Bu çerçevede kompleks içerisindeki yerleşim birimleri ile ek hizmet yapıları ve caddelerin, meydanların vb aydınlatılması için ihtiyaç duyulan ve gelecekte herhangi bir genişleme olması durumunda ihtiyaç duyulabilecekler tespit edildi. Bunların ışığında projeyi uygulayan firma kablolardan trafolara vb gerekli duyulan araç gereci temin etti. Yapılan teknik araştırmaların ardından şu çalışmalar yapıldı:”“İlki: Her bir ana ve ara sokakta yerleştirilecek elektrik direklerinin planları yapıldı.”

“İkincisi: Direklerin yerleştirilecekleri yerler belirlenip her bir direğin hacmi ile uyumlu şekilde kazı yapıldı”

“Üçüncüsü: Galvanize edilmiş demirden 720 adet elektrik direği üretildi ve özel bir metot ile yere sabitlendi.”

“Dördüncüsü: Her bir direğin tepesine yüksek gerilim kabloları yerleştirildi. Toplam uzunluğu 15 km’yi bulan bu kablolar Irak Elektrik Bakanlığı’nın belirttiği standartlara uygun kapasiteye sahiptir. Bu kablolar ve elektrik trafoları aracılığıyla alçak gerilim elektrik beslemesi yapılacak.”

“ Beşincisi: Orta ve yedek gerilim (jeneratör) hatlarının kablolaması ve döşemesi yapıldı. Bunlar aracılığıyla kompleks ve eklentilerine besleme yapılacak.”

“Altıncısı: Kompleksin jeneratör tahsis edilen yerlerine her 400 kva’lık 33 tane jeneratör kuruldu. Bu jeneratör dünyaca tanınmış kaynaklardan ithal edilmiş olup akımı istikrarlıdır, enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve Irak Elektrik Bakanlığı’nın standartlarına uygundur.”

“Yedincisi: Yerleşim birimleri ve kompleksin diğer eklentileri elektrik kapasiteleri doğrultusunda alçak gerilim hatları ile birbirine bağlandı.”

“Sekizincisi: Proje, projenin kendi özel jeneratör istasyonu tamamlanıncaya kadar yakında bulunan taşıyıcı hatlar aracılığıyla geçici bir süreliğine beslendi.”

“Dokuzuncusu: Proje kompleks içerisindeki yollar, meydanlar ve projeyi çevreleyen dış noktaları kapsayacak aydınlatma sistemi ile donatıldı.”

“Onuncusu: Elektrik şebekesini oluşturan tüm bölümler kontrol edilip denetlendi.”

“Proje çalışmaları ve proje içerisinde kullanılan tüm malzemeler Mühendislik Projeleri Bölümü tarafından gözetlenip titizlikle denetlenmiş ve takip edilmiştir. Projey uygulayan firma – Ard-ul Kudüs Genel Müteahhitlik ve Yatırım Şti. – projenin sadece bu bölümünde değil tüm bölümlerinde sahip olduğu tüm tecrübeden yararlanmış ve var gücüyle emek harcamıştır.”Nitekim söz konusu firmanın İcra Müdürü Mahir Abdulemîr Selmân da daha önce proje ile ilgili bir duyuruda bulunmuştu. Projenin üzerinde anlaşılan zamanda teslim edileceğini vurgulayan Selmân; yaşanan gecikmenin tamamen kendi iradeleri dışında olduğunu, Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin işbirliği vesilesiyle yaşadıkları engellerin üstesinden geldiklerini, ülkede yaşanan sıkıntılara rağmen bunu projeye yansıtmayacaklarını ve projenin en başta üzerinde anlaşılan niteliklerin tümüne uygun bir biçimde uygulandığını söylemişti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: