Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi I. Uluslararası İnançların Birliği ve Barışı Yayma Konferansı’na katıldı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ni temsil eden bir heyet Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından organize edilen I. Uluslararası İnançların Birliği ve Barışı Yayma Konferansı’nın açılışına katıldı. 13 Cemâziyelâhir 1438 (12 Mart 2017) Pazar günü düzenlenen açılışta Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ni de Mukaddes Türbe Genel Sekreteri Seyyid Muhammed el-Uşeykar’ın (Başarısı daim olsun) başkanlık ettiği bir heyet temsil etti. Bu yıl sloganı “Dünyayı güven ve barış ile dolduran Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hayatından altın parçalar…” olan organizasyon; farklı inançlara mensup kesimleri barışı ve güveni yayma konusunda Peygamberlerin yolunda birleştirme ve bunların pratikteki uygulamalarını konu alıyor. Organizasyona Irak’tan ve başka ülkelerden muhtelif inançlara mensup birçok şahsiyet katılıyor.Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin ana avlusunda düzenlenen açılış töreni Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başladı. Ardından Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî (İzzeti daim olsun) bir konuşma yaptı. Peygamberlerin mesajının bir ilahi prensip olan “İnsan birdir” prensibi üzerine inşa edildiği ve herkesin barışı, güveni ve istikrarı yaymada buna katılması gerektiğine dikkat çeken Kerbelâî şöyle devam etti: “Masum İmamlar (Hepsine selâm olsun) de içeriği “Din ancak Allah (yolunda) sevgiden başka bir şey midir?” olan Hadîs-i Şerîf ile bu ilkelere vurgu yaparken bulmaktayız. Hayatımızda uygulama konusunda ihtiyaç duyduğumuz bir ilke daha var. O da “İçinizden hiçbir kimse; nefsi için sevdiği şeyi kardeşi için sevmediği, nefsi için nahoş olduğu şeyden de kardeşi için de nahoş olmadığı sürece iman etmiş değildir.” Bunun dışında da sadece İslam aleminde değil tüm dünyada yaşadığımız şeyler ile ilgili hadisler vardır. Bugün insan ve insan uygarlığı birbirinden farklı metot ve üsluplarla hedef alınmaktadır.”Ardından kürsüye çıkan Joseph Katolik Üniversitesi Müdürü Râhip Viktor Lobo ise konuşmasında Peygamberlerin yolundan giden inançlar, dinler ve mesajlarını birleştirme ve DAİŞ (DEAŞ,IŞİD) çeteleri gibi bu dinlere sonradan giren aşırıcı düşüncelere karşı mücadele etme açısından bu konferansta düzenlenen etkinliklerin düzenlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.Konferansta konuşan diğer konuklar da farklı inançlara mensup kesimler arasında birlik ve barış içerisinde yaşam faktörünün önemine vurgu yaptı ve bu kesimler arasında akılcı dilin, birbirini anlamanın ve kişisel, etnik ya da mezhepsel çıkar endeksli düşünmemenin öneminin altını çizdi.Uluslararası Medya Merkezi (Merkez-ul Îlam ed-Duvelî) Sorumlusu Hasan Ali Kâzım ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu konferans ilk defa düzenleniyor. Konferansa Sünnî din alimleri, Hristiyan inancına mensup kardeşlerimiz ve Irak’tan gelenlere ek olarak Hindistan ile Britanya’dan da bir grup medya mensubu katılıyor. Konferansın gayesi farklı inançlara mensup kesimler arası birliği sağlama, aşırıcı düşüncelere karşı mücadele, barışı ve güveni yayma konusunda peygamberlerin yolunu takip etme ve bunun pratiğe nasıl uygulanacağı (üzerine konuşmaktır).”Kâzım ayrıca Konferans kapsamında konuk heyetlerin Irak’ın DAİŞ teröristlerine karşı direniş gösterirken yaşadığı şartları ve Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet tarafından yayınlanan mukaddes fetvâya, Yüce Dini Merceiyet’in savaşçılara yönelttiği talimatlara, nasihatlere ve sığınmacıların koruyup gözetilmesi, onlara barınma imkanı sunulması ve zaruri ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çağrılarına halkın nasıl icabet ettiğini yakından görme fırsatı bulacağını söyledi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: