Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin genişlemesi - ana avlunun tavan ile kaplanması projesi… Nedenleri, hedefleri ve tasarımının ardında yatan anlamlara dair…

Neden?

2007 yılında Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği nezdinde Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Efendimiz’in eski Mukaddes Ziyaretgâhı’nda sunulan hizmetleri arttıracak ancak bunu yaparken de bir miras niteliğinde olan yapısına da zarar vermeyecek bir proje inşa etme düşüncesi oluştu. Çünkü Mukaddes Ziyaretgâh’taki alan dardı; sadece az sayıda ziyaretçiyi kapsayacak bir potansiyele sahipti ve milyonların geldiği özel ziyaretlerde Mukaddes Ziyaretgâh’ın kapasitesi yetersiz kalıyordu.Ayrıca 9 Nisan 2003’te Irak’ta tağut dikta rejiminin yıkılması sonrası Irak’taki Mukaddes Türbeler’in idaresi artık meşru hak sahibine yani Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’e geri dönmüştü. Mukaddes Türbeler’e hak ettiğinin en azı kadar dahi ilgi göstermediği gibi Mukaddes Ziyaretgâhlar’ın imkanlarına kurulan zalim diktanın yıkılmasının hemen ardından Yüce Dini Merceiyet tarafından mukaddes ziyaretgâhların yönetimine ehil yöneticilerin atandı. Mukaddes Türbeler’e meşru yönetimin gelmesi ile kısa sürede muhtelif alanlarda büyük sıçramalar kat edildi ve Mukaddes Türbeler Dünya’nın dört bir yanına açıldı. Tüm bunlar olurken Mukaddes Türbeler’e gelen ziyaretçi sayısı da her sene katlanarak artmaya başladı.Bu da eski Mukaddes Ziyaretgâh’ta sunulan hizmetlerin de arttırılması gerektiği anlamına geliyordu. Buradan eski haline benzer ama avlusunun tavan ile kaplı olacağı yeni genişleme fikrini akıllara getirdi. Ayrıca bu genişleme H. 690 yılında yapılan açılıştan bu yana Mukaddes Ziyaretgâh’ta yapılan ilk genişlemedir.

Avantajları

Yeni genişleme şunları gerçekleştiriyor:

 • 1- Yeni eklenen demir iskelet, eski mimari doku ile uyumsuzluk yaratmıyor. Göz zevkini bozan bir çirkinlik yer almıyor.
 • 2- Tarihi eser niteliğine sahip olan Mukaddes Ziyaretgâh’ın eski Harem bölümü olduğu haliyle korundu, hiçbir değişikliğe uğratılmadı.
 • 3- Yeni genişleme ile günlük ziyaretçi kapasitesi arttı. Eski hâli ziyaretçilere fazlasıyla dar gelmeye başlamıştı. Ayrıca eklenen yeni simgeler ziyaretçiye avluda iken kendini sanki avluda değilmiş de Harem bölümündeymiş gibi hissettiriyor. Bunların yanı sıra yeni genişleme bölümü yeni hizmetleri de beraberinde getiriyor.
 • 4- Her yıl milyonların Mukaddes Kerbelâ’ya geldiği özel ziyaretlerde gelecek ziyaretçiler için daha geniş bir alan oluştu.
 • 5- Saygıdeğer ziyaretçilere namazlarını ve diğer ibadetlerini rahatlıkla eda edebilecekleri bir ortam sağlandı. Böylece üstü kaplanıp geliştirilen ana avluda bulunan ziyaretçi; Irak yazının kasıp kavuran sıcağı ya da soğuk kışından etkilenmeden tüm mevsimlerde rahatlıkla ibadetini edebiliyor.
 • 6- Genişleme yapılırken ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde koordine ve dengeli bir şekilde çalışmalar yürütüldü. Eskiden ziyaretçinin ana avluya girişi ile birlikte Kubbe-i Şerîfe ve minare-i şerîfelere bakarken yaşadığı manevi duyguları korumak adına; tavanın ziyaretçiye mümkün mertebe Kubbe-i Şerîfe'yi, Minare-i Şerîfeleri ve gökyüzünü gösteren nitelikte olmasına özen gösterildi.
 • 7- Eskiden üstü açık bir avlu olan yeni genişleme bölümü; Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin eski bölümleri ve genişleme projesi kapsamında inşa edilen yeni bölümler ile birlikte dört dörtlük uyum içerisinde. Yeni bölümlere dışarıdan bakıldığında eskileri ile arasında mimari ya da estetik açıdan hiçbir aykırılığa rastlanmadığı gibi her biri sanki Mukaddes Türbe inşa edilirken var olan bölümlermişçesine bir bütün izlenimi uyandırıyor.8 – Tasarımda Mukaddes mekânın maneviyatı ve ruhsal bağları ile ilgili nüanslar yer alıyor.Mukaddes Türbe'nin bölümleri

Mukaddes Türbe şu bölümlerden oluşuyor:
A- Eski Harem

B- Eski avlu. Şimdi tavan ile üzeri kaplandı ve gerek yapı açısından gerekse de içerisinde sunulan hizmetler açısından Eski Harem’e benzer bir yapı haline getirildi.

C- Eski surda yer alan yapılar.

D- Aralarında eski surun etrafına inşa edilen çeşitli yapıların da yer aldığı genişleme projesi kapsamında inşa edilen yeni bölümler.

Üzeri kaplanan yeni avlu, gelecekte inşa edilecek bir projeler grubunun da bir parçası. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bu avlunun etrafına başka avlular daha inşa edecek ve bunların hepsi Mukaddes Türbe ile birlikte tek bir bütün oluşturacak.Tasarımın felsefesiProjenin tasarımına Müşerref Ziyaretgâh’ın sahibi H.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) şahsiyetine atıfta bulunan bazı özel nüanslar katıldığından söz etmiştik: • A- Camdan yapılmış çadırlar:
 • 1- Çadırlar Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Kerbelâ'ya kadar ve Kerbelâ'da şehîd oluncaya dek kefîli ve gözeticisi olduğu ailelere ait çadırları temsil ediyor.
 • 2- Çadırların sayısı ise Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) mubarek ömrünün yılları ile aynı.
 • B- Tasarımda buna ek olarak 4 büyük kubbe bulunuyor. Bunların biri Hz.Ebulfazl Abbas’ın annesi Hz. Ümmül Benîn Hanımefendi’yi (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) diğeri ise Kerbelâ’da üç kardeşi Hz.Abdullah, Hz.Cafer ve Hz.Osman’ı (Hepsine selâm olsun) temsil ediyor. Bu üç yiğit Aşûra gününde Kerbelâ’da çarpışıp şehîd olmuş ve Hz.İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile birlikte defnedilmişlerdir.
 • C- Tasarımda bunlara ek olarak 14 kubbe daha yer alıyor. Hacimleri biraz daha küçük olan bu 14 kubbe’nin ilki Hz. Resûlullah’ı (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin), ikincisi Hz. Fatıma Zehrâ’yı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve geri kalanları ise; ilkleri Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebî Talib, sonuncuları da Allah-u Teâlâ’nın yeryüzündeki Hücceti Hz. İmam Mehdî (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve Allah-u Teâlâ pek mubarek çıkışını yakınlaştırsın) olan On iki Pâk Hidayet Önderi’ni (Allah'ın selâmı hepsine olsun) sembolize ediyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: