II. Uluslararası Huseynî Minberde Yenilenme Konferansı kapsamında düzenlenen araştırma oturumları sona erdi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Iraklı Bahr-ul Ulûm isimli hayır kurumunun işbirliği ile organize ettiği II. Uluslararası Huseynî Minberde Yenilenme Konferansı kapsamında düzenlenen araştırma oturumları sona erdi. Konferansın son günü olan 18 Cemâziyelâhir 1438 (17 Mart 2017) Cuma günü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Hz. İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferaslar ve Forumlar Salonu’nda üç araştırma oturumu düzenlendi.Irak içinden ve dışından birçok değerli alim ve talebenin katıldığı oturumlarda Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi ve Genel Sekreteri de hazır bulundu.Sabah saatlerinde düzenlenen ilk oturumda beş araştırma paylaşıldı. Dr. Abbas el-Dede tarafından yönetilen oturumdaki çalışmalar şöyle: • - Şeyh Dr. Sahib Nessar’ın “Şeyh Vâilî’Nin üslubunda havza ve akademisyenliğin etkisi” isimli araştırması.
 • - Şeyh Faysal Kâzımî’nin “Huseynî minberin gelişim aşamaları” isimli araştırması
 • - Bedr Nasır el-Sultânî’nin “Dinleyicinin hutbe içeriğinin belirlenmesindeki rolü” isimli araştırması.
 • - r Ali el-Kureyşî’nin “Huseynî olay – siret ve yürüyüş boyunca yaşanan gerçeklere dair rivayetlere yönelik eleştirel bir okuma” isimli araştırması
 • - Şeyh Muhammed Rıza es-Sâidî’nin “Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) örneğinde Batı’da İslami retorik”
 • -

İkinci sabah oturumu ise Dr. Serhân Cefat tarafından yönetildi ve oturumda Seyyid Fadıl Bahr-u Ulûm “Batıda Huseynî meclisler” isimli çalışmasını paylaştı.Öğle saatlerinde düzenlenen oturum ise Dr. Adil Nezîr tarafından yönetildi. Oturumda sunulan çalışmalar şöyle: • - Seyyid Salâh el-Ârecî’nin “Huseyni hatip için retorik temelleri” isimli araştırması.
 • - Seyyid Geyyâs Tûme’nin “Huseynî mersiyenin edebiyatı” isimli araştırması.
 • - Ali el-Haccî’nin “Şeyh Sâlih el-Hıllî ve şiirinin çekiciliği... Analitik bir araştırma” isimli araştırması.
 • - Doktor Nasîr el-Hazrecî’nin Şeyh Salih el-Kirbasî’nin “Huseynî maarif ansiklopedisi” isimli eserinin bablarını özetçe anlattığı çalışması.
 • - Kerim Hamza Hamîdî’nin “Huseynî yürüyüşün söylemindeki duygusal etkileşim” isimli araştırması.Ayrıca bu oturum ile eş zamanlı olarak Hz.İmam Kasım b. Hasan (O'na selâm olsun) Salonu’nda İngilizce dilindeki araştırmalara yönelik bir başka oturum daha düzenlendi. Britanya’dan Dr. Sofia Bett ve Dr. Hasan Şeyhô, İran’dan Dr. Fahr el-Ruhânî ve Irak’tan Yard. Doç. Haydar Gazî çalışmalarını paylaştı.Sunulan çalışmalara katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi ve konuşmacılara çok sayıda soru sorup önerilerde bulundu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: