Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı: “Tavan ile kaplama projesi her türlü konfor aracı ile donatılmış, 5000 m2 genişliğinde ve 20 binden fazla ziyaretçi kapasitesine sahip yeni bir Harem-i Şerîf bölümü eklemiştir.”

Ziyâ Mecîd Saiğ
19 Cemâziyelâhir 1438 (18 Mart 2017) Cumartesi günü düzenlenen Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin genişlemesine yönelik ana avlunun tavan ile kaplanması projesinin açılışında konuşanlardan biri de Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Müh. Ziyâ Mecîd Saiğ’di. Saiğ şunları söyledi:“Sıddîka-i Tâhire Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğumu hatırasını ve aziz memleketimiz Irak’a kasteden global teröre karşı Halk Seferberliği ile güvenlik güçleri bünyesinde çarpışan yiğitlerimizin kaydettiği zaferlerin sevincini yaşadığımız bu günde Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunun tavan le kaplanarak genişletilmesinin tamamlandığı müjdesini veriyoruz. Samimiyet sahiplerinin elleri, hayırseverlerin ihlâsı, dostların katkısı ve Yüce Dini Merceiyet’in temsilcilerinin hikmeti ile şerefli Iraklılar zaferi ve başarıları yaşıyor ve Allah-u Teâlâ’nın günlerini yaşatıyorlar. Ürettiklerini Allah-u Teâlâ görmektedir ve onlara din gününde etkilerini görecekleri ecirleri yazacaktır.”“Tasarım örneği sayın Seyyid Sâfî ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından seçildikten sonra Şii Vakfı Konseyi ve ilgili bakanlıklar tarafından tasdik edildi. Akabinde projeye başlandı ve böylece asıl meydan okuma (zorlu süreç) başlamış oldu. Tasarıma ve belirtilen ölçü ve niteliklere uygun bir biçimde projenin tamamlanması için projeyi uygulayan Iraklı firma – Ard-ul Kudüs – firması, Mühendislik Projeleri Bölümü ve Şii Vakfı Konseyi yoğun çaba sarf etti. Proje tamamlandığında her türlü hizmet ve konfor aracı ile donatılmış, 5000 m2lik bir alan kaplayan ve tek seferde 20 binden fazla ziyaretçi kapasitesine sahip yeni bir Harem-i Şerîf bölümü katılmış oldu.”“Bu tavan ile kaplama çalışmasının gerçekleşmesi ve tamamlanması için ondan önce ve onunla eş zamanlı olarak çok sayıda projenin tamamlanması gerekiyordu. Bunlardan bazısı şöyle:”“İlki: Mukaddes Türbe’nin zeminine enjeksiyon ve güçlendirme projesi. Irak üniversiteleri de projeye yardım etmiş; depremler, jeografi analizi vb işlemlerini gerçekleştirerek yaptırmıştır. Proje tamamlandı ve toprağa 1000 ton işlenmiş çimento enkekte edildi.”“İkincisi: Mukaddes Türbe’ye ikinci kat inşa edilmsi projesi. Herkesin bildiği üzere eski Sahn-ı Şerîf (ana avlu) zemin kat, ara kat ve Sahn-ı Şerîf’in surlarından ibaretti. İkinci bir kat daha eklendi ve bu kat inşa edilirken de tavan ile kaplanma projesi kapsamında doğacak ek yüklere dayanıklı olması göz önüne alındı.”“Üçüncüsü: O önemli projelerin devamı niteliğinde avlunun tavan ile kaplanması sonrası ziyaretçiler için uygun ortamlar hazırlanması gerekiyordu. Bu yüzden de soğutma ve ısıtma sistemleri projesi ortaya çıktı. Bu kapsamda proje; avluya, eyvanlara ve genişleme projesine 5000 tonu aşkın soğutma yapabilecek bir sistem ile donatıldı.”“Dördüncüsü: Elektrik enerjisi projesi. Bu kapsamda Mukaddes Türbe’nin farklı mevkilerine p1, p2 ve p3 adında üç elektrik santrali inşa edildi.”“Beşincisi: Avlunun iç duvarları, Harem bölümü ve ön avlunun projenin yüklerine dayanıp dayanmayacağını tespiti projesi. Çünkü 1200 tonu aşkın bir ağırlık duvarlara binecektir. Duvarlar ise eski oluşu ve inşa ediliş yönünden birbirinden farklıdır.“Projede duvarlarını tavan ile kaplama çalışmasından gelecek ağırlığa ne kadar tahammül edeceği konusunda Irak üniversiteleri ile ve özellikle de Babil Üniversitesi’nden yardım aldık. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlardan yola çıkarak her bir bölüme ayrı ayrı onarım ve takviye yapıldı. Bu kapsamda her biri 2 metre uzunluğunda avluyu içten tamamen çevreleyen iki betonarme köprü yapıldı. Tavanın üzerinde yapılan bu köprünün ortası; tavanların eyvan duvarları üzerinde durabilmesini sağlayan bir dayanak noktası oluşturuyor. Harem-i Şerîf’in duvarlarına da her altı metrede bir duvara yapışık olacak şekilde betonarme direkler eklenerek güçlendirildi. Bu direkler üstten dev bir köprü ile bağlanmaktadır. Böylece (köprü ve direkler) haremin duvarlarına binecek yeni tavan yükü için dayanak noktaları olmuş oldu.”“Harem’in Kıble Kapısı’nın önündeki altın avlunun direklerinin analizini yaptırdığımız esnada bu direklerin zayıf olduğunu ve desteğe ihtiyacı olduğunu gördük. Böylece Irak’ta bir ilke imza atarak bu direklerin desteklenmesi için karbonfiber kullandık. Direklerin projeye hazır olması için temellerine de destekleme yapıldı.”“Tüm bu projeler tavan ile kaplama projesi ile entegre bir biçimde ve aynı süre zarfında yapıldı. Bunlarla eş zamanlı olarak Mukaddes Ziyaretgâh’ın ve kapıların genişlemesi projelerinin çalışmaları da yapılmaya devam etti. Biliyorsunuz Kerbelâ şehrine milyonların geldiği ziyaretler var. O zaman ne denli büyük bir ziyaretçi kitlesinin geldiğini biliyorsunuz. Sıradan günlerde dahi nasıl bir ziyaretçi akışı yaşandığını da. Bu da çalışmaların irademiz dışında durmasına yol açıyor. Buna ek olarak avlunun tavanı ve etrafta yer alan bazı kaldırımlar hariç bu projelerin tümünü aynı anda uygulamayı sağlayacak bir çalışma alanı bulunmuyor.”“ Hamiyet sahiplerinin azmi, Mukaddes Ziyaretgâh’ın sahibinin Allah-u Teâlâ katından bağışlanmış bereketleri ve Mukadde Türbe idaresinin sınırsız desteği vesilesi ile ana avluya bu harika taç yerleştirildi. Bu büyüleyici eser Seyyid Sâfî’nin (İzzeti daim olsun) belirlediği tüm özellikler (ortada hiçbir direk bulunmaması,içeriden kubbe ve minareleri görmeyi engellememesi ve dışarıdan görüşü engellememesi için surun seviyesinden yüksek olmaması) doğrultusunda inşa edildi. Proje dünyada kullanılan en üst düzey ve en modern standartlar kullanılarak uygulandı. Galvanize edilmiş demir iskelet yükte hafiftir. Tavanın malzemesi de hafiftir, izolasyon özelliği vardır. Aynalar, mukarnaslar, kubbeler vb malzemelerin detaylarını projeyi uygulayan firmaya bırakıyoruz.”“Bugün halis milli emeklerin ürünü olan bu harika projenin tamamlanmasını kutluyoruz.”“Bugün özellikle Seyyid Ahmed Sâfî (İzzeti daim olsun) ve Iraklı Ard-ul Kudüs firmasının müürü Mimar Hamîd Mecîd Saiğ olmak üzere projenin tamamlanmasına katkıda bulunan bilge akıllara ve temiz (dürüst, şaibeden uzak) ellere teşekkür etmeden geçmeyeceğiz. İrtifasından görüş mesafesine, malzemelerin seçimine ve alternetifine kadar güzel olan küçük ya da büyük ne varsa bunu onlara borçluyuz. Aynı şekilde Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin projelerinin ve özellikle de bu projelerinin destekçisi saygıdeğer Şii Vakfı Konseyi’ne; özellikle de sayın Seyyid Sâlih Hayderî’ye, sayın Seyyid Alâ el-Musavî’ye ve sayın Seyyid Mûsa Halhâlî’ye teşekkür ederiz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: