Huseynî Ayinler, Matem Alayları, Hizmet Grupları ve Yapılar Bölümü, tarihi ve faaliyetleri üzerine…

Kerbelâ hak yol aşıklarının hidayet çırağı ve Huseynî aşkla atan gönüllerin merkezi sayılmaktadır. Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) aşıkları tarih boyunca Şehitlerin Efendisi’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) davasını birçok yolla ifade etmiştir. Bunlardan biri de Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şiarlarını ve davasını yaşatmak amacıyla belli münasebetlerde matem ayinleri ya da matem törenleri düzenleyen Huseynî matem alayları ve Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyareti ya da anma töreni için gelen ziyaretçilere hizmet etmek için kurulan hizmet gruplarıdır. Bu yapıların – hizmet amaçlı, matem amaçlı ya da iki amacı birden güden – her birine Arapça “Mevkib” denir.Bu Huseynî yapıların sayısı her sana daha da artmaktadır. Bu sebeple Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri yönetimi; Irak’ta ve İslam Aleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları, Hizmet Grupları ve Yapılar Bölümünü – ya da başka bir deyişle Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî “Mevkib”ler Bölümünü kurdu. Bu bölüm Mukaddes Kerbelâ’da Huseynî hizmet sunmada büyük bir geçmişe sahip yapıların temsilcileri ve başlarından oluşmaktadır ve “Mevkib”ler ile ilgili çalışmaları düzenlemekten sorumludur. Milyonların katıldığı ziyaretlerde bu Mevkib’lerin akış mekanizmasını düzenlemek de yine bu bölümün sorumluluğundadır.Irak’ta ve İslam Aleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları, Hizmet Grupları ve Yapılar Bölümü Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân bölüm ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi verdi: “Bildiğiniz üzere 2003 yılı sonrası Huseynî “Mevkib”ler Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) hatırasını yaşatmaya yönelik faaliyetlerine geri döndü. Bu yüzden de özellikle de milyonların geldiği büyük ziyaretlerdebu yapıların çalışmalarının bir düzene konması gerekiyordu. Bu sebeple Kerbelâ’nın tanınmış “Mevkib”lerinin ve “Taraf”larının (Kerbelâ’nın eski sınırlar arasında kalan bölgelerine “taraf” denir. Bu bölgelerin her birinin kendi geleneksel “Mevkib”leri vardır) sorumlulularından oluşan bir oluşum kurduk. O oluşuma “Mevkiblerin Organizasyonu Komitesi” adı verildi. Bu komite çalışmalarına ykalaşık olarak beş yıl devam etti. Ardından Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterliği bu komitenin ana merkezine yeni bir yer verilmesi kararı aldı ve Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunun (Sahn-ı Şerîf’in) içerisine geçtik. Böylece komite 2008 yılında Husenyî Ayinler, Mevkibler ve Yapılar Bölümü’ne dönüştü. Irak’ın eyaletlerinin çoğunda temsilcilik açtık. Toplam 12 temsilciliğimiz var. Bu temislciliklerin altında da eyaletin kazalarının ve nahiyelerinin her birinde çalışmaları düzenleyen birimler yer alıyor. Bu birimlerin sayısı şu an yaklaşık olarak 150’yi bulmuş durumda.”“Bölümün çalışmaları arasında her yıl milyonların katıldığı ziyaretlerin öncesinde mevkib sahiplerine ve Mukaddes Kerbelâ’ya gelen ziyaretçilere yönelik tavsiyeler ve talimatlar yayınlamak yer alıyor. Bu tavsiyeler Huseynî mevkiblerin, güvenlik yetkililerinin ve ilgili tarafların sorumlularının katıldığı bir konferansta yayınlanıyor. Bu yüzden de Huseynî Ayinler, Matem Alayları, Hizmet Grupları ve Yapılar Bölümü Mukaddes Kerbelâ için büyük önem ifade ediyor. Çünkü bölümün çalışmaları işin hizmet ve matem boyutunun yanı sıra güvenlik boyutunu da kapsıyor. Bölüm milyonluk ziyaretlerde gelen tüm Mevkib’ler hakkında tam bir bilgiye sahip. Bize kayıtlı olan Huseynî matem ve hizmet “mevkib”lerinin sayısı 26 bini bulmuş durumda. 2003 yılında bu sayı sadece 700’dü.”“Bölüm çalışmalarını birçok şube aracılığıyla yürütüyor. Bu şubeler şunlardır:”

“1- İdari Şube: Huseynî “mevkib”lerin akışının genel kurallar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayan güvenceleri hazırlıyor. Ayrıca güvenlik boşluğu yaşanmasına engel olmak amacıyla bu “Mevkib”lerin sorumlularını tanıtıcı kimlik kartları basıyor. Bunların yanı sıra şube “Mevkib”lerin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamakta, “Mevkib”lerin şehirler arası yollardaki yollarda bulunan güvenlik kontrol noktalarından geçişini sağlamakta ve Irak’ta ve İslam alemindeki Huseynî yapılar ile ilgili tüm bilgileri kendi defterlerinde kayıt altına almaktadır. Bu çalışmalar “Hesaplar Birimi, Medya Birimi, Arşiv Birimi ve Temsilcilikler ile Gönüllüler Birimi” isimli birimler aracılığıyla yürütülmektedir. Temsilcilikler ve Gönüllüler Birimi Irak’ın eyaletlerine yayılan tüm temsilciliklerimizin çalışmalarını düzenlemektedir.”“2-Irak Eyaletleri Şubesi: Mukaddes Kerbelâ Birimi ve Eyaletler Birimi aracılığıyla çalışmalarını yürüten bu bölüm “mevkib”ler ile ilgili tüm çalışmaların organizasyonunu yapmaktadır.”“3- İslam Âlemi Şubesi: Bu şube İslam dünyasından gelen ve dini münasebetlerde Mukaddes Kerbelâ’da matem düzenleyen ve hizmet eden Huseynî “mevkib”lerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. Kayıt için mevkib sorumluluları ve yardımcılarından pasaport fotokopisi ve fotoğraflar talep edilmektedir.”“Bölümümüz 25 üyeden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak milyonluk ziyaretlerde mevkiblerin işlerini organize etmeye katkıda bulunmak için gelen yüzlerce gönüllü var. Bir de eyalet temsilciliklerinde çalışan gönüllüler var. Çalışma sistemizi ise sabah ve akşam vardıyası şeklinde.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: