حضور چشمگیر آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد

آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در نمایشگاه بین المللی بغداد همانند دوره های قبلی حضور فعالی داشته است.
در این نمایشگاه غرفه آستان مقدس عباسی اقدام به عرضه محصولات قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر نموده است. در این نمایشگاه ۱۸۱ موسسه انتشاراتی شرکت دارند.
حضور آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در این نمایشگاه ها با هدف معرفی محصولات فکری و فرهنگی، تجاری و صنعتی حرم مطهر و معرفی دستاوردهای عمرانی حرم مطهر و فراهم نمودن بستر همکاری های مشترک و همچنین آشنایی فی مابین موسسات مشابه و همکار می باشد.
حرم مطهر حضرت عباس علی السلام در نمایشگاه های مختلفی در چارچوب نمایشگاه بین المللی بغداد بعنوان یکی از نمایشگاه های مهم در عراق و همچنین نمایشگاه های بین المللی حضور داشته و همواره مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: