Pâk Ehlibeyt Hanedânı’nın Onuncu Hidayet Önderi Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı hepsine olsun) kutlu yaşantısından bir demet…

Allah-u Teâlâ’nın her türlü günah kirinden ve kötülükten uzak ve paspâk kıldığı Ehlibeyt Hanedânı’nın Onuncu İmamı Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mubarek doğum yıldönümünü yaşamaktayız. Bu nurlu münasebetle Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) nurlu hayatına dair bazı bilgileri sizlerle paylaşmayı arzu ettik.

Mubarek doğumu:

Hz. İmam Ali Hadî (O'na selâm olsun); hicri 212 yılında, hayırların oluk oluk döküldüğü Receb-i Asabb ayının ikinci gününe Medîne-i Münevvere’nin yakınlarındaki Saraya köyünde Dünyayı şereflendirmiştir. Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bu mubarek ayda doğduğunu destekleyen bir kanıt da Babası Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle başlayan duasıdır: “Allah’ım senden bu ayda doğan ikinin; ikinci Muhammed oğlu Ali ile O’nun oğlu seçilmiş (necip kılınmış) Ali oğlu Muhammed ile (Onlar’ın hakkı hürmetine) diliyorum..” Bu dua; Hz. İmam Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) mubarek doğumunun bilhassa bu ayda gerçekleştiği görüşünü güçlendirmektedir. Bununla birlikte mubarek doğum için başka tarihler belirten rivayetler de vardır.

Kutlu nesebi

Ebu Talib oğlu Ali oğlu Huseyn oğlu Ali oğlu Muhammed oğlu Cafer oğlu Musa oğlu Ali oğlu Muhammed oğlu Ali (Allah'ın selâmı hepsine olsun)

Mübarek künyesi

Ebul Hasan (Hasan’ın Babası). O’nu Hz. İmam Ali Rızâ ve Hz. İmam Ali b. Ebu Talib’den (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ayırt etmek için Üçüncü Ebul Hasan da denir. Çünkü Ebul Hasan denince akla önce Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gelirdi. Hz. İmam Ali Rızâ’ya (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da İkinci Ebul Hasan denirdi.

Lakapları:

Her biri sahip olduğu bir başka kutlu sıfata işaret eder. “El-Hadî / Hidayet yoluna erme vesilesi, rehber, kılavuz”, “El-Mutevekkil/ Allah’a tevekkül eden, O’na dayanan”, “El-Fettâh / Sıkıntıları, tıkanmaları açan”, “En-Nakî/ Pâk, duru”, “Murtezâ / O’ndan razı (hoşnut) olunan”, “En-Necîb / Seçkin”, “El-Âlim /Bilgin, bilen” bunlardan bazısıdır. En meşhur olanı “El-Hâdî”dir.

Validesi ve eşi:

Validesi Faslı Sumane hanımefendidir. Cariyedir. Eşi ise Seyyid Savsen’dir. O da cariyedir.

Ömrü ve imamet süresi:


42 yaşında şehîd olmuştur. İmamet vazifesi 33 yıl sürmüştür.

Yaşadığı devirdeki yöneticiler

Mûtasım, Vâsık, Mütevekkil

Mühürlü yüzüğünün işlemesi

“Hifz-ul uhûdi min ehlâkil mâbûdî / Ahitlere bağlı kalmak Mabud'un (Tapılan'ın) ahlâkındandır.” Başka nakışları olduğu da söylenmiştir.

Hz. İmam Ali Hadî’nin (O'na selâm olsun) mubarek sözlerinden…

Hz. İmam Ali Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurmuştur:

“Nefsinden razı olan (hoşnut kalan) kimseye öfkelenenler çok olur.”

“Musibet sabredene bir; sabırsızlık gösterene ikidir.”

“Uykusuz kalmak uykuyu, aç kalmak yemeği daha lezzetli kılar.”

“Ailenin önünde uzanıp yattığın (halde) ne bir hekimin ne de bir sevdiğinin sana faydasının dokunamayacağı (ölümü) an.”

İlmi konumu:

Tarih ve siyer kitapları Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kendi döneminde muhtelif ilimlerde tartışmasız bir biçimde en üstün âlim olduğu konusunda görüş birliğindedir. Şeyh Tûsî “Ricâl-ut-Tûsî” isimli kitabında O’ndan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hadis rivayet eden yüz seksen ravî nakletmiştir. Bunların bir kısmı Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) talebesidir.

Mucizeleri

Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kerametleri ve mucizeleri vardır. Tarih kitapları bunları kaydetmiştir. Bunlardan bazısı şunlardır.
1- Sekiz yaşında İmamet (O'na selâm olsun) tacı ile taçlanması. Bu Allah-u Teâlâ’nın desteği olmasa; bırakın küçükleri, yaşını başını almış büyüklerin dahi altından kalkamayacağı pek yüce bir sorumluluk ve pek üstün bir makamdır.

2 – Bir diğeri de Mütevekkil döneminde olmuştur. Şöyledir: Mütevekkil üç arslan getirilmesini emretti. Arslanlar getirildi ve sarayın avlusuna bırakıldı. Daha sonra da Hz. İmam Ali Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) getirilmesini emretti. Hz. İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sarayın avlusuna girer girmez arkasından kapı kapatıldı. Bunun üzerine arslanlar Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) etrafında dönüp onun karşısında boyunlarını eğik bir biçimde çöktüler. Hz. İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da mubarek eli ile onları meshetti; sonra da dışarı çıktı. Bunun üzerine Mütevekkil Hz. İmam (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gittikten sonra O’na büyük bir ödül gönderdi. Kerâmeti görenler Mütevekkil’e şöyle dediler: “Amcanın oğlu (yani Hz. İmam Ali Hadî - O'na selâm olsun) arslanlara gördüğün şeyi yapıyor. Sen de amcanın oğlunun yaptığını yapsana hadi!” O da onlara dönüp “Siz benim öldürülmemi istiyorsunuz” dedi ve onlara bunu anlatmamalarını emretti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: