Hz. İmam Ali Hâdî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) işte böyle şehîd oldu…

Hz. İmam Ali Hâdî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Dedesi Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şehri Medîne’de yaklaşık yirmi yıl yaşadı. Ardından Abbasi rejiminin yöneticisi Mütevekkil O’nu Samarra’ya getirtti. Orada da yirmi yıl yaşadıktan sonra zehirletildi ve şehîd oldu. Evinde defnedildi. Şu anda orası Mukaddes Ziyaretgâhıdır. Mubarek ömrünün bir kısmı Hân es-Sa’âlîk’teki hapishanelerde geçmiştir.

Allâme Meclisî (Allah O'na rahmet eylesin) “Cilâ-ul Uyûn”da ve başkaları kendi eserlerinde: “Hz. İmam Ali Hadî (O'na selâm olsun) zehirlenmiş bir şehîd olarak vefât etti. O sırada kırk yaşındaydı.” Kırk bir yaşındaydı diyen de olmuştur.

Allah-u Teâlâ tarafından atanan ve Hz.Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bildirilen On İki İmamlar’ın Dokuzuncusu Hz. İmam Muhammed Cevâd’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinden sonra Hz. İmam Ali Hâdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ilahi vazife olan İmamet (Hidayet önderliği) ve gerçek Halîfelik vazifesi başladı. Kutlu vazîfesi otuz üç yıl ve birkaç ay sürmüştür. Mubarek vazifesi başladığında (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaklaşık altı buçuk (altı yıl beş ay) yaşındaydı.

Mutemed – bazıları da Mutezz demiştir – başa geçmesi sonrası Mütevekkîl’in politikasını gütmüş ve Hz. İmam Hadî’ye (Allah'ın selâmı üzerine olsun) baskı uygulamaya başlamıştır. Bunun sebebi de onun Hz. İmam Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) insanların nezdinde büyük bir makama sahip olduğunu görmesi ve malı da mülkü de olduğu halde kendinin o itibara sahip olmayışını kıskanmasıdır. Sürekli Hz. İmam Hadî’nin (O'na selâm olsun) güzel ahlakını, faziletlerini ve mucizelerini işitmesi iyice onu kıskançlık krizine sokmuştur. Allah-u Teâlâ’nın buyurduğu gibi: “Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar?” Kıskançlık krizi ile deliye dönen Mutemed, İslam’a ve insanlığa karşı yapılabilecek en tehlikeli suçu işlemiş ve elinin altındaki yardakçılarından biri aracılığıyla yemeğine zehir koyup Hz. İmam Hadî’yi (Allah'ın selâmı üzerine olsun) zehir etmiştir. Zehir yüzünden İmamımız Hz. İmam Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yatalak oldu ve tıpkı babası, dedesi ve ataları gibi zehirlenerek şehîd oldu.

İbn-i Babeveyh ve diğerlerinin zikrettiğine göre Hz. İmam Hadî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) katili Abbasî rejimi yöneticisi Mutemed’dir. Bazıları katilin Abbasî rejimin bir başka yöneticisi olan Mutezz olduğunu söylemişlerdir.

Hz. İmam Ali Hâdî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Samarra’da şehîd olmuştur. Bazısı Cemâziyelâhir’in bitiminden beş gece önce, bazısı Receb ayının üçünde ve bazısı da H. 254 yılı Cemâziyelâhir ayı bitiminden üç gece önce gün ortasında şehîd olduğunu söylemişlerdir.

Hz. İmam Hâdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) cenâze namazını oğlu Hz. İmam Hasan-ı Askerî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kıldırmış ve Surre Men Rea’da (Bugünkü adıyla Samarra’da) bulunan evine defnetti. Hz. İmam Hadî (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd olduğu gün tüm Surre Men Rea hep bir ağızdan ağıt yakıp inledi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: