Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin ve üyelerinin idari çalışmalarından sorumlu İdari İşler Bölümü ve çalışmaları üzerine…

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İdari İşler Bölümü Mukaddes Türbe nezdinde büyük öneme sahip olan bir bölümdür. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin idari iskeletinin 2007 yılında yeniden yapılandırılması sonrası kurulan bu bölümün esas görevi Mukaddes Türbe’nin ve üyelerinin idari işlerinin düzenlenmesidir. Bölüm ayrıca Genel Sekreterlik ya da diğer bölümler ile yapılan yazışmalar ve işlemlerin tamamlanması ile ilgilenir.

Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulunan İdari İşler Bölümü Başkan Yardımcısı Haydar Abdurrezzak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi: “İdari İşler Bölümü Mukaddes Türbe’nin can damarlarından biri sayılmaktadır. Mukaddes Türbe’nin idari teşkilatının bir parçası olan bu bölüm sonradan kurulmuştur. Bölümü kurmayı sağlayan şey (iş hacminde yaşanan büyük ivmeli artışın ardından) Mukaddes Türbe’nin bölümlerinin, mensuplarının ve yöneticilerinin çalışmalarını düzenleyip koordine edecek bir bölümün varlığına ihtiyaç duyulmasıdır. Bölüm ayrıca Mukaddes Türbe mensupları ve sorumlularına ait tanıtıcı kimliklerin tasarım ve basımından sorumludur.”

“Bölüm görevlendirilmiş olduğu tüm idari çalışmaları bünyesindeki şubeler aracılığıyla gerçekleştirir ve takip eder. Bu şubeler şunlardır:”

“Özlük İşleri Şubesi: ‘Evrak Birimi’ ve ‘Takip ve Arşivleme Birimi’ adında iki birimden oluşur. Şube bölümün ilgili taraflara gönderdiği ve bölüme gelen resmi yazıların iletilmesi, cevap bekleyen yazışmaların takibi ve gerekli yasal prosedürün tamamlanmasından sorumludur. Şube bunun yanı sıra; Mukaddes Türbe bünyesindeki bölümlere ait olan veya resmi ya da yarı resmi dairelerden gelen Mukaddes Türbe ile ilgili yazışmaların takibi ve Mukaddes Türbe Genel Sekreterliği’ne aktarılmalarının ardından bu yazışmaların özel dosyalarda muhafaza edilmesi gibi birçok çalışma yürütür.

“Bireyler Şubesi: Bireysel İşler Birimi, Bireysel Değişimler Birimi, Kadro Birimi, Elektronik Veriler Birimi ve Dosyalar Birimi olmak üzere beş birimden oluşur. Mukaddes Türbe üyesinin işe başlama mührü ve tayin edilen, (daha önce başka yerde çalışan ardından) yeniden tayini yapılan veya kontratlı (geçici kontrat ya da gündelik ücret karşılığı kontrat) Mukaddes Türbe mensuplarının hizmetlerinin, hastalık izinlerinin ya da diğer izinlerinin (maaşlı, yarı maaşlı ya da maaşsız izinler) takibi, iş seyahatine izin mührü, tayin ve nakil başvurularına (ilgili Mukaddes Türbe bölümündeki personel durumunun denetimi sonrası) cevap verme, çalışanların kimlik kartları, konukların kimlik kartları, çalışan personel içerisindeki uzmanlıkların, personel sayısının ve bunların yüzdelik oranlarının araştırılması, tüm kalıcı üyeleri ile kontratlı çalışanların tanıtıcı kimlik kartlarının tasarımı ve basımı, geçici ve kalıcı tüm mensupların kişisel dosyalarının düzenlenmesi ve korunması ile Mukaddes Türbe ile kontrat imzalayan personelin kontratlarının muhafaza edilmesi bu şubenin sorumluluğundadır.”

“Baskı ve Kopyalama Şubesi: Basım Birimi ve Kopyalama ile Sürdürme Birimi adında iki birimden oluşur. Şube; bölümün tüm yazışmalarının yazılması, bu yazıların ifadelerinin düzenlenmesi ile bölümün ihtiyaç duyduğu tüm resmi yazı örneklerinin hazırlanması, basımı, kopyalanması ve Türbe bölümleri tarafından gönderilen tüm yazıların vs kopyalanmasından sorumludur.”

“Bölümün danışması ise bölüme gelen resmi mektupların teslim alınması, bölüm tarafından ilgili taraflara gönderilen mektupların postalanması ve tüm Mukaddes Türbe üyeleri vb kimlik kartlarını teslim etmekten sorumludur.”

“Bölüm 37 üyeden oluşmakta olup bu personel adı geçen şubelere dağıtılmıştır. Mesai sistemimiz sabah ve akşam mesaisi şeklindedir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: