Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’nden yeni eser: “Allâme Şeyh Muzaffer Ansiklopedisi”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü yeni bir eser ile karşımızda. Bahr-ul Ulûm Hayır Kurumu işbirliği ile yayınlanan yeni eserin adı “Allame Şeyh Muzaffer Ansiklopedisi” adını taşıyor. Eser geçen sene düzenlenen I. Allame Şeyh Muhammed Rıza Muzaffer’in (Kuddise Sirruh) Düşüncesinde Yenilik Konferansı’nın meyveleri niteliğinde.

Bilindiği üzere Allame Şeyh Muzaffer İslam sahasında ve ilimler havzasında zengin ilmi ve fikrî eserler bırakmış olup kimsenin inkar edemeyeceği bir yenilenme hareketi başlatmıştır. Allame’nin Ulema Cemaati hareketi ile başlayan çalışmalarının ardından Muntedâ-i Neşr (Yayıncılık Buluşması) ve Muntedâ Medreseleri kurulmuş; bunlar da fıkıh külliyesini doğurmuştur.

Konferans ve Allâme Şeyh Muzaffer hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Haberimizin konusun olan eser de on ciltlik bir ansiklopedi olup Allame Muzaffer’in mirasını bir araya getirmektedir. Bu kapsamda onun tarafından yazılan el yazmaları edinilip derlenmiş, tahkik ve tetkiği yapılmış ve sonrasında da yeni, göze hitap eden ve Allame Muzaffer’in mirasına başvurmak isteyen araştırmacının işini kolaylaştıran bir biçimde düzenlenmiştir.

Necef-i Eşref’teki ilimler havzasındaki bilginlerin ve düşünürlerin hayatına dair önemli hususları açığa çıkaran eser; öncü ulemanın yaşantısı, faziletleri ve insanların aslında pek de bilmediği gerçek makamları hakkında bilgilendirici bir eserdir. Zaten ümmetin bayraktarlığını yapan bu alimler ölümsüzleştirilmeye başkalarından daha layıktır. Çünkü dinin nişaneleri onlarla korunmuş, onların emekleri ile insanlar dinlerini tanımışlardır.

Eseri derleyenler havza araştırmalarından mantık derslerine; akaid, fıkıh vs üzerine yazdıklarından şiir divanına kadar merhum Allame Muzaffer’e dair toplanabilecek her şeyi bir araya getirmek için çabalamışlardır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: