Receb ayının “beyaz geceleri”, faziletleri ve amelleri üzerine…

Receb ayı büyük bir aydır; noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah katında özel bir hürmete ve yere sahiptir. Allah (Azze ve Celle) rahmet sofralarını o ayda amel edenler için açıp yaymıştır. O sofralara gelenlere anlata anlata bitmeyen büyük bağışlarda bulunur. Bu yüzden mümin insanın sevabını ganimet bilip vakitlerini yitirmemesi ve bu fırsatları değerlendirmesi yeğdir.

Seyyid İbn-i Tavûs “İkbâl-ul Âmâl” adlı kitabında Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle nakletmiştir: “Her kim Receb’in ortasında – on üçü, on dördü ve on beşi- üç günü oruç tutar ve gecesini (ibadet ile) ayakta geçirir ise; beni hak ile gönderene yemin olsun ki o kimse bu dünyadan ancak nasûh (içtenlikle edilmiş) tövbe ile (tövbe etmiş olarak) çıkar, oruç tuttuğu her gün için yetmiş büyük günahı bağışlanır, büyük korku zamanında yetmiş ihtiyacı karşılanır, kabrinin içinde olduğu zaman yetmiş ihtiyacı karşılanır, kabrinden çıktığı zaman yetmiş ihtiyacı karşılanır, mizan (tartı) kurulduğu zaman yetmiş ihtiyacı karşılanır ve sıratta olduğu zaman da yetmiş ihtiyacı karşılanır. (O kimse) sanki oruç tuttuğu her bir gün ile İsmail’in yetmiş evlâdını serbest bırakmış, sanki Kur’ân’ı yetmiş defa hatmetmiş, Allah yolunda yetmiş yıl mücadele (cihâd) etmiş, Allah yolunda yetmiş köprü inşa etmiş gibidir. (O kimseye) hane halkından olan ve ateşe girmeleri farz hale gelmiş olan kimselerden yetmişine şefaat ettirilir ve Firdevs cennetlerinde onun için yetmiş şehir inşa edilir. O şehirlerin her birinde yetmiş bin saray, her bir sarayda (yetmiş) bin huri ve her bir hurinin de yetmiş bin hizmetkârı vardır.”

O gecelerin amellerine gelince. Hz. İmam Cafer-i Sâdık’tan (Allah'ın salât ve selâmları üzerine olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Bu ümmete başka hiçbir ümmete verilmemiş olan üç ay verilmiştir. Receb, Şaban ve Ramazan ayı. (Ayrıca ümmete) başka hiçbir kimseye verilmeyen üç gece verilmiştir. Her bir ayın on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci gecesi. Bu ümmete başka hiçbir ümmete verilmeyen üç sûre verilmiştir: Yasin, Tebareke (Mülk) ve Kul huvellahu ehad (İhlas). Üç(leri) toplayan kimse de; bu ümmete verilmiş en faziletli şeyleri bir araya getirmiştir.” Bunun üzerine “Peki bu üç(ler) nasıl toplanır?” diye soruldu.

(O'na selâm olsun) şöyle buyurdu:

“Bu ayların üç beyaz gecelerinin her birinde namaz kılar: On üçüncü gecede, her bir rekatta Fatiha ile o üç sûreyi okuyarak iki rekat; on dördüncü gecede her bir rekatta Fatiha ile o üç sûreyi okuyarak dört rekat ve on beşinci gecede de her bir rekatta Fatiha ile o üç sûreyi okuyarak altı rekat (namaz) kılar. O zaman bu üç ayın (Recep, Şaban ve Ramazan) faziletini kapar ve şirk hariç tüm günahları bağışlanır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: