Hindistan’daki Irak Mukaddes Türbeleri heyeti: “Fetva ve icabet ikilisi sayesinde zafer gerçekleşti ve Irak da diğer memleketler de korundu. Onlar olmasaydı bu festival düzenlenemezdi.”

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından Hindistan’da V. Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kültür Festivali düzenleneceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Festival 12 Nisan 2017 (14 Receb 1438) Çarşamba akşamı ev sahibi her şehir olan Kalküta’daki Fazl-un-Nisâ Huseyniyesi’nde düzenlenen açılış töreni ile birlikte başladı.

Açılış töreninde Irak Mukaddes Türbeleri (Hz.İmam Ali, Hz. İmam Huseyn, Hz. İmam Ali Hâdî ile Hz. İmam Hasan-ı Askerî ve Hz. Ebulfazl Abbas - Allah'ın selâmı üzerlerine olsun - Türbeleri) heyeti adına Şeyh Ali Esedî bir konuşma yaptı. Şeyh Esedî’nin konuşmasında şunlar yer aldı: “Yüce Dini Merceiyet’in çağrısına icabet eden ve kendileri Irak’ın tüm mezheplerinden, dinlerinden ve etnik kökenlerinden olan Irak güvenlik güçleri ve Halk Seferberliği’ndeki vatanser mücahitlerimize teşekkür ediyoruz. Irak toprağının ve mukaddes değerlerinin korunması için pâk kanlarını fedâ etmiş ve canlarını ikram etmişlerdir. Böylece fetvâ ve icabet ikilisi ile zafer nimeti gerçekleşmiş ve Irak’ın da diğer memleketlerin de korunması ve güvenliği sağlanmıştır. Bu ikisi olmasaydı bu festivali burada düzenlemek ve bu güzel yüzlerle buluşmak mümkün olmazdı.”

“Fedâkarlık toprağından, peygamberlerin ve vasîlerin memleketin memleketinden; Hz.İmam Ali, Hz. İmam Huseyn, Hz. İmam Ali Hâdî ile Hz. İmam Hasan-ı Askerî ve Hz. Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’nin diyarından (sonuncusu bu festivalin organizatörüdür) sizlere Müminlerin Emîri Hz. Ali’nin (Hepsine selâm olsun) doğumu münasebetiyle en güzel tebriklerimizi sunarız. Sizlere Irak’ın hamiyetli evlatlarının ve özellikle de sizinle bağımızı sürdürüp geliştirmemize katkı ve destekte bulunan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi ve Yüce Dini Mercii Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseyni Sistânî’nin (Bereketli gölgesi daim olsun) vekîli Allame Seyyid Ahmed Safî’nin (İzzeti daim olsun) selâmını iletiyorum.”

“ Hz. Peygamber-i Âzam’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mubarek sireti (yaşantısı); sahip olduğu güzel ahlâki huylar sebebiyle insan nefsinin mükemmelleşmesine dair en aşikâr ölçüttür. Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) sireti de böyle olmuştur. İşte Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) edep öğrettiği ve bugün uğurlu doğumunu kutladığımız Hz. Ali (Allah'ın selâmı üzerine olsun). Allah O’nu arşın ayağının yanı başında kılmış ardından doğumunun kendi harâm evinde “Kabe”de olmasını dilemiş ve beşeriyete O’nunla hidayet etmiştir. Tıpkı Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) vasfettiği gibidir: “Ey Ali; sen Kâbe’nin konumundasn. Sana gelinir, sen kimseye gitmezsin.” Ona hep sorulur ve ilimlerinden beslenilirdi; ancak ne kimseye sorma ne de başkalarından öğrenmeye ihtiyaç duymazdı.”

“O tüm insanları; farklı farklı milliyetleri ve dinleri ile bir kılan insani duruşların sahibidir. Oğlu Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) de bu ulvî insani yoldan gitti ve Kerbelâ’da insanlığın en harika destanlarını yazmıştır. Kerbelâ!... Orada ihtiyar adam, genç delikanlı, süt emen bebek ve iffetli hanımefendi bir araya gelmiştir. Ebu Abdullah Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) hiçbirini birbirinden ayrı tutmuyordu. Bazen yanağını Habeş’li (Etiyopyalı) John’un yanağının üzerine, bazen Hristiyan Veheb’in yanağının üstüne; bazen de ciğerpâresi Ali Ekber’in yanağının üstüne koyuyordu. Toplumun bireylerini denk görmeye yönelik bundan daha harika bir örnek olabilir mi?!! Onların köleliğin ateşlerinden özgürlüğün nuruna doğru kurtuluşuna sebep olmuştur. Hürlerin Babası’ndan Dünya’da (birçok insan) etkilenmiştir. Öyleyse O’nun tüm insanlığın arasında hayrı ve İslamı yayan üstün ilkelerine tutunacak mıyız?”

Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) Kültür Festivali Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) şiarlarına tazimde bulunmak, hatırasını yaşatmak ve Onlar’ın (Hepsine selâm olsun) hak yolunu, mubarek yaşantısını ve öğrettiği hak İslam’ı yaymak amacıyla düzenlenmektedir. Irak’taki Mukaddes Türbeler’in Irak’ta ve başka ülkelerde düzenlediği çok sayıda festival, forum ve konferanslardan biri olan bu organizasyon; Dünya’nın ücra bir köşesinden Mukaddes Türbeler’e bir pencere niteliğindedir. Festivalin Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mektebini tanıtan ve Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) sevdalıları ile bağları tazeleyip geliştiren yönünün yanı sıra özel bir fırsattır da. Çünkü cennet bahçeleri Mukaddes Türbeler’i; kültür,düşünce, imar, bilim, sağlık, ziraat, yatırım vb tüm alanlarda birden rekor sürede kat ettiği muazzam gelişimi ve topluma örnek teşkil eden kurumlara nasıl dönüştüklerini binlerce kilometre ötede yaşayan halklara görme imkanı sağlamaktadır. Festival her yıl yeni bir şehirde düzenlenmekte ve her yıl hem kalite açısından hem de başarı açısından çıtayı yukarı çekmektedir.

Bu yıl sloganı “Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) - Kullar üzerinde Hüccet ve Reşâd (olgunluk) yoluna ileten Hadî (rehber, kılavuz)” olarak belirlenen festival; 14 – 18 Nisan 2017 tarihleri boyunca devam edecek.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: