پشتیبانی آستان مقدس عباسی از نیروهای مستقر در منطقه عملیاتی موصل

آستان مقدس عباسی در ادامه برنامه های حمایتی خود از رزمندگان و تامین مایحتاج جبهه های نبرد حق علیه باطل، کاروانی از کمکهای غیر نقدی خود را به منطقه عملیاتی موصل اعلام نمود.

گزارش مصور این کاروان در پی می‌آید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: