Üniversiteye dönüşmeye doğru ilk adım: Kapsayıcı İnsani Araştırmalar Fakültesi yeni kompleks binasının inşaatı için anlaşma imzaladı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü’ne bağlı Kapsayıcı İnsani Araştırmalar Fakültesi (Kulliyet-ul Dirâsât-il İnsaniyye-til Câmia) el-Livâ el-Âlemiyye şirketi isimli firma ile yeni kompleks binasının inşaatı için anlaşma imzaladı. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî’nin (İzzeti daim olsun) tebrik ettiği anlaşma ile inşa edilecek yeni bina; fakültenin bilimsel düzeyinde yaşanan gelişim ile uyumlu ve dünya standartlarına uygun bir kompleks olacak.

Fakülte Dekanı Yard. Doç. Dr. Safâ Abdulcebbar Ali el-Musavî ile El-Livâ el-Alemiyye firması İcra Müdürü Mimar Seyyid Adil Malik Abdurrahman arasında imzalanan anlaşma ile fakültenin bölümlerinin laboratuarlarının ve tıbbi polikliniklerinin yanı sıra kamuya açık merkezi kütüphane, bilimsel konferanslar için büyük salonlar, hizmet yapıları, bahçeler ve spor sahalarını da barındıran geniş kapsamlı bir kompleks inşa edilecek.

Falülte Dekanlığı yaptığı açıklamada bu bina ile fakültenin üniversiteye dönüşmesinin ilk adımının atılacağını söyledi. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre firma fakülte adına Necef-i Eşref’ta bulunan 94496/3 nolu arazide “Kapsayıcı İnsani Araştırmalar Fakültesine ait Öğretim Kompleksi/ El-Mucemme’-ut-Tâlimî Likulliyetid- Dirasâtil İnsaniyye-til Cami’a” isimli kompleksi inşa edecek.

Şunu da bilgi olarak paylaşalım. Kapsayıcı İnsani Araştırmalar Fakültesi’nin şu anda kullandığı yapı; Necef-i Eşref’te / Mukaddes Kûfe’deki Büyük Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostu Hz. Meysem-i Temmâr’ın (Allah O'ndan razı olsun) pâk kabrinin yanında yer alıyor.Fakülte kurulduğunda hukuk ve şeriat olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve 104 öğrencisi bulunuyordu. Oysa 2015-2016 öğretim yılının sonunda fakülteye kaydolan ve mezun olan öğrencilerin sayısına baktığımızda 5098 öğrencinin fakülteye yazıldığını ve 1570 öğrencinin mezun olduğunu görüyoruz. Fakültede şimdi şeriat, hukuk, bilgisayar teknolojileri mühendisliği, diş hekimliği, patolojik analiz teknolojileri ve medya olmak üzere altı bulunuyor ve 2455 erkek ve kız öğrenci öğretim görüyor. Bu yüzden fakültenin beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirecek kapasitede yeni bir yerin varlığını zorunlu hale getirdi.

Irak’ta kurumlar Türkiye’de olduğu gibi özel üniversite açabiliyor. Ancak Türkiye’den farklı olarak özel fakülte de açma imkanları bulunuyor. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Kapsayıcı İnsani Araştırmalar Fakültesi de böyle bir fakültedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: