Her İki Mukaddes Türbe’nin önemli önerisi: Hep birlikte, milyonların katıldığı ziyaretleri organize eden bir üst komisyon kuralım ve yaşanan krizler böylelikle el birliğiyle çözülsün!

Bu yıl (H. 1433) Rebi’ulevvel ayının 9’unda ( 2 şubat 2012) her iki Mukaddes Türbe (İmam Huseyn ve Hz.Ebulfazl Abbas – Allah’ın Selamı Onların Üzerine Olsun) Yönetimi Tarafından, Mukaddes Abbasiyye (Hz.Abbas- Aleyhisselam) Türbesi’ndeki Darul-ilm Konferans Salonu’nda, “ Kerbela’nın Işıltısı Ziyaretçileri İle Çoğalıyor” Sloganı adı altında bu sene gerçekleşen Erbain Ziyareti’nin değerlendirmesini yapmak üzere konferans düzenlendi. Mukaddes Abbasiyye Türbesi’nin Genel Sekreteri Sn. Seyyid Ahmed Es-Safi’nin başkanlık ettiği Konferansa, Mukaddes Huseyniyye (İmam Huseyn- Aleyhisselam) Türbesi adına Türbe bünyesinde Görev yapan Güvenliği Sağlama Bölümü Başkanı Sn. Hacı Fazıl Ûz ve yine Türbeler bünyesinde görev yapan çeşitli Bölüm Başkanları katılırken, yerel yönetim adına da; Kerbelâ şehrinde toplumsal hizmete ve güvenliğe yönelik devlet dairelerinin müdürleri, il temsilciler meclisi bünyesinde görev yapan ilgili sorumlular ve Kerbela İl Genel Meclisi Başkanı katıldı.

Konferans,Başkan Seyyid Ahmed Es-Safi’nin katılımcılara, gelmelerinden ötürü memnuniyet duyduğunu ifade etmesi ve teşekkürlerini iletmesi ile başladı. Ardından sözü; en son gerçekleşen ziyaretin beraberinde getirdiği, hizmete yönelik olan ve eldeki imkanlar çerçevesinde sağlanabilecek o bazı olumlu ve olumsuz işlere getirdi ve şöyle dedi: “Her ne kadar bu işler bizim ölçülerimizle az olsa da ve, Mukaddes Kerbela Şehrinde bulunanher iki Mukaddes Türbe’ye yıl boyunca gelen ziyaretçi sayısının büyüklüğü ile orantılı olmasa da; güvenlik bölümü de dahil olmak üzere, Şehir bünyesinde halka hizmet götüren tüm resmi dairelerin, ziyaretçilerin tüm taleplerini karşılama konusunda yetersiz (kasir) kaldığı ortaya çıkmıştır. Ve “kasir” (yetersiz kalan) ile Mukassir (Kusur eden) arasında fark vardır. Kasir (yetersiz kalan); elinde işe başlaması ve devam ettirebilmesi için gerekli materyalin yetersizliğinden ötürü, talep ve ihtiyaçları karşılayamayan kimsedir. Mukassir; elinde bir işi başarmak için yeterli imkanlara sahip olan ama işinde başarılı olmak ve işini sürdürmek için çaba sarf etmeyen kimsedir.”

Ardından, Başkan Seyid Ahmed Es-Safi konferansta hazır bulunanlara, bu yetersizliğe çözüm olarak şu öneriyi sundu: Erbain ziyareti ve benzeri türden tüm ziyaretlerin gereksinimlerini karşılamayı ve tüm sorunlarını çözmeyi üstlenecek bir komisyon ya da komite oluşturmak. Önerinin sağlık,güvenlik,organizasyon ve hizmete yönelik tüm sorunları çözmeyi ve ihtiyaçları karşılamayı kapsadığını ifade eden Safi; sözkonusu heyetin ya da komitenin, Irak’taki Hac Komisyonu gibi, Anayasa tarafından tanınmış, Temsilciler Meclisi tarafından meşru görülen ve Hükümet tarafından onay almış olması gerektiğine dikkat çekti.Safi; özellikle de her geçen sene daha da artan ziyaretçi sayısı ile birlikte, etkisizliği ve faal olmayışı her ziyaret ile birlikte gitgide daha da fazla kanıtlanan, geçici komite ve anlık çözümlere artık güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.

Akabinde il ile ilgili olarak; il meclis yönetimi ile il yönetimi bünyesinde görev yapan, hizmet ve güvenlik ile ilgili (resmi) dairelerden çeşitli anekdotlar ve sözler kaydedildi. Irak Temsilciler Meclisi- Kerbela Bölge Temsilcisi’nin da hazır bulunduğu toplantının sonucunda, en önemlileri aşağıda yazılı olan çeşitli sorunlar açıklığa kavuşturuldu:

1- Ziyaretçilerin gidebilmeleri amacıyla özel yapılmış olan karayolları projelerinin tamamlanmasını hızlandırılacak. Bu özel yolların her birine “Ya Huseyn Yolu” ismi verilecek. Yollar 3 ana istikamette olacak. Bunlar: Kerbelâ- Babil, Kerbelâ- Bağdat ve Kerbelâ –Necef yollarıdır. Bunlar Mukaddes Kerbelâ şehrine girişteki en önemli istikametler olacak. Merkezi Yönetime çevreyollarının hazırlığının yapılması ve inşaatına başlanması doğrultusunda talepler iletilecek.

2- Mukaddes Kerbela Şehrine hazineden ayrılan bütçe payının, her geçen gün şehre daha da artan ziyaretçi sayısı ile orantılı olarak arttırılması.

3- Ziyaret ile birlikte gelişen sorunlara anlık ve geçici olarak üretilen çözümlerin terk edilip, sorunların tümünü kapsayan ileri stratejik çözüm üretimi çalışmaları yapılacak.

4- Yolcu taşıma sorununa hayat verecek bir çözüm olan; Kerbela ile Bağdat ve (Kerbela ile) civar iller arasında raylı sistem inşaatına başlanacak.

5- Otomobiller için; ilin ana girişlerinde, yolcuların her türlü konforunu karşılayabilecek araçlarla donatılmış otogarlar yapılacak.

6- Ziyaret süresince Yas Grupların ait şehir içine kurulmuş olan tenteler; şehir dışındaki girişlere taşınarak, ziyaret süresi boyunca ziyaretçilerin hareket edebilmeleri kolaylaştırılacak ve ziyaret ile birlikte oluşan kalabalık görüntü daha aza indirgenecek.

7- Herhangi bir acil durum oluşması halinde özel araçların (ambulans,itfaiye vb) kullanacağı özel acil durum yolları yapılarak bu tip durumlarda insan taşınmasının düzgün ve hızlı bir biçimde akışı sağlanacak.

8- Ziyaretçi üzerinde çevre ve sağlık etkenlerinin negatif biçimde cereyan etmesine sebebiyet verdiğinden; her iki türbe etrafında yemek pişirme işlemleri azaltılarak, Türbelerin misafirhanelerinin hazırladığı yemekler ile yetinilecek. Türbeler ve civarındaki bölgelerdeki tüm yemek işlemlerinin tek yerden yürütülebilmesi için, Merkezi bir aşevi yapılması önerisinde bulunulacak.

9- Yas gruplarının sahipleri ile koordinasyona geçilerek; yemek dağıtımında savurganlığa gidilmemesi sağlanacak. Cehalet ve özensizlik sonucu kanalizasyona atılan yemek artıklarının kanalizasyon kanallarını tıkadığı ve yavaşlattığı gözlemlendiği bildirilerek bu işlemin bir daha yapılmaması için de Yas Grupları sahipleri ile koordinasyona geçilecek.

10- Hüseyni yas gruplarının yerlerinin; yol üzeri, kalabalık yerler ile park ve büyük meydanlardan uzak yerlere kurulması için organize edilerek rastgele kurulmaması sağlanacak.

11- Medyanın rolü üzerinde durularak, gerçeklerin aktarılmasına büyük özen gösterilecek. Yurtdışından daha fazla grup ve ziyaretçiyi çekmesi açısından gerçeklerin düzgün bir şekilde medya ortamında aktarılmasının ciddi önem arz ettiği herkesçe bilinmektedir.

12- Ziyaretçilerin emniyetinin sağlanmasına yönelik; devlete ait güvenlik güçleri bünyesinde ziyaretçilerin güvenliğinden sorumlu, özel bir tugayın teşkili için Hükümet ile yazışmalar yapılacak.

13- Her iki Mukaddes Türbe yönetimleri arasında, belirli aralıklarla oluşan toplantılara devam edilecek ve yenileri yapılacak. Toplantılar sadece ziyaret dönemlerinde düzenlenen toplantılar ile kısıtlı kalmayacak.

14- Özel araç (ambulans,itfaiye,yakıt,temizlik) sayısına takviye yapılarak, şehrin (Kerbela) donanımı pekiştirilecek.

15- Şehre giriş ya da çıkış yapan tüm araçların giriş çıkışını düzenleyen bir sistem kurulacak.

16- Teröristlerin, kullandıkları malzemelerin tarayıcı cihazlar tarafından keşfedilmesine engel olan bazı materyal kullanmaya başlaması sonucu ilerleyen terör tekniklerine karşı; taşıdıkları patlayıcı madde ve mayın türünden malzemeleri açığa çıkaracak olan daha üst düzey güvenlik araçları ile emniyet güçlerinin araçları, donatılmak suretiyle geliştirilecek.

17- Bağlantı hızını ve kolaylığını sağlamak için il içerisinde özel bir iletişim ağı kurulacak. Ve cep telefonu operatörlerine; hac mevsiminde gerçekleşenleri örnek alarak, ziyaret süresi boyunca, bağlantının kesilmesini önleyip hatların düzgün çalışmaya devam etmesini sağlayan bir sistem kurmaları için baskı yapılacak.

18- İl dahilinde otel kurulması ve geliştirilmesi için lisans vermek suretiyle teşvik edilerek, il içinde bulunan turizm potansiyeli harekete geçirilecek.

19- Ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi ve kültür düzeyinin arttırılması hususunda din adamlarının rolü vurgulandı.Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: