II. İslam Âlemindeki Mukaddes Türbeler ve Müşerref Mezârlar Konferansı başladı

Mukaddes Hz. İmam Ali, Hz.İmam Huseyn, Hz. İmam Musa Kâzım ile Hz. İmam Muhammed Cevâd, Hz. İmam Ali Hadî ile Hz. İmam Hasan-ı Askerî, Hz.Abbas ve Hz. Zeyneb (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Türbeleri ile İslâm âlemindeki diğer müşerref mezârların katılım ve katkıları ile düzenlenen II. İslam Âlemindeki Mukaddes Türbeler ve Müşerref Mezarlar Konferansı 26 Nisan 2017 (28 Receb 1438) Çarşamba günü sabahı başladı. Bu yıl sloganı “Ziyaretçilerin hakları boynumuzda emanettir” olarak belirlenen konferans üç gün boyunca devam edecek. Konferans mukaddes mekânların ziyaretçilerine en üst düzeyde hizmet sunmayı sağlayacak tam kapsamlı bir plan tasarlamayı hedefliyor. Söz konusu plan mukaddes mekânlar arası ortak işbirliği yoluyla uygulamaya konacak.

Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi ile Mukaddes Türbeler ve Müşerref Mezârların sekreterlerinin katıldığı konferans Kur’ân-i Kerîm tilaveti ve Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa ederken şehid olan Iraklıların ruhuna Fatiha Sûresi okunması ile başladı. Ardından Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî (İzzeti daim olsun) bir konuşma yaptı. Konuşmada şunlar yer aldı: “Kuşku yok ki Mukaddes Türbeler’i bir araya getiren ortak velâyet değerleri, hedeflerin birliği ve bunları açığa vurmanın zorunlu oluşu ortak çalışma ve aktivitede bulunmayı gerektirir. Bu çalışma ve aktivitede ve bu çalışma ve aktivite aracılığı ile bu türbelerin görevleri tamamlanacaktır. Varlık düzeni bazılarının bazılarını tamamlaması üzerine inşa edilmiştir. Bu o denli bir seviyeyededir ki; ne kemâl, ne bir performans sergileyebilme ne de yükseliş bazılarının başkasına katılımı olmadan mümkün değildir. İstediğimizi ve umulanı gerçekleştirmenin yolu da ancak bazılarımızın bazılarımızı tamamlamasından geçer. İşte bununla zayıf kimse güçlüden destek alarak ayağa kalkacak, eksik olan kimse kemâl yolunda yükselenden (gelişenden) yardım alarak açığını kapayacak ve herkes görevlerini yerine getirmede güçlenecektir. Ortak çalışma için öncelikli olanlar konusunda yapılan görüş alışverişi ve buna yönelik bir çalışma belgesinin yazılmasının ardından diyeceğimiz şudur: Bu (sözü geçen) ortak çalışmayı öncüllerimizden kılmak zorundayız. Bunun bir parçası olarak da mutlaka ortak çalışma konusunda ciddi bir irade ve daha iyinin gerçekleşebileceğine dair bir güvenimizin olması zorunludur. Bu da ortak çalışma, ortak etkinliklerde bulunma, hemen başarı kat etmenin mümkün olduğu yerlerin tespiti, görüş ve düşüncede ayrılık ile zıtlaşmanın olduğu yerlerden kaçınma ve ortak (düşünce ve görüşler) üzerine yoğunlaşma aracılığıyla olur.”

Ardından Şii Vakfı Konseyi Başkanı Seyyid Alâ el-Musavî söz aldı. Seyyid Musavî’nin konuşmasında şunlar yer aldı: “Konstantre olunması gereken şeyler; iyiyi seçmek, onu tespit etmek ve onun üzerinde yardımlaşmamız gerektiği konusunda basiret sahibi olmaktır. Eğer birbiri ile yardımlaşan varlıklar kimlik yönünden birbiri ile zıt olsaydı yine de yardımlaşmak onlar için güç olurdu. İşte devletler karşımızda; kimlikler, etnik kökenler, yönelimler ve çıkarlar bakımından birbirlerinden farklılar. Ancak tüm bunlara rağmen iki devlet ya da devletlerden oluşan bir grup aynı hedef doğrultusunda birlik olduğu ve bunun için yardımlaştığı zaman bu yardımlaşmanın üretken ve verimli olduğunu görüyoruz. Peki ya bu dayanışma; şimdi (olduğu gibi) aynı türden olan, tek bir velayet (Allah’a, Resûllerine, Nebîlerine ve sâlih velîlerine bağlılık) düşüncesi üzerine dayalı, tek bir mahiyet üzerine inşa edilmiş ve hedefleri bir varlıklar olursa nasıl olacaktır? Hiç kuşku yok ki mukaddes türbeler, evliyanın mezarları ve mukaddes mekânlar gibi mukaddes varlıklar arasındaki işbirliği çok üstün etkilere sahip olacaktır. Özellikle de bizde en baştan itibaren istediğimiz ve hedefin ne olduğu konusunda bir basiret varsa…”

Sonrasında Hz.İmameyn-i Kâzımeyn, Hz. İmam Rıza, Hz. İmameyn-i Askeriyeyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Türbeleri Genel Sekreterleri ile diğer mubarek mekânların sekreterleri konuşmalar yaptı. Konuşmalarda farklı ülke ve şehirlerde yer alan bu mukaddes mekânlar saygıdeğer ziyaretçilere hizmet için aralarında koordine olmaları ve ortaklaşa çalışmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: