II. İslam Âlemindeki Mukaddes Türbeler ve Müşerref Mezarlar Konferansı sona erdi.

Mukaddes Hz. İmam Ali, Hz.İmam Huseyn, Hz. İmam Musa Kâzım ile Hz. İmam Muhammed Cevâd, Hz. İmam Ali Hadî ile Hz. İmam Hasan-ı Askerî, Hz.Abbas ve Hz. Zeyneb (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Türbeleri ile İslâm âlemindeki diğer müşerref mezârların katılım ve katkıları ile düzenlenen II. İslam Âlemindeki Mukaddes Türbeler ve Müşerref Mezarlar Konferansı 28 Nisan 2017 (1 Şaban 1438) Çarşamba günü sona erdi. Bu yıl sloganı “Ziyaretçilerin hakları boynumuzda emanettir” olarak belirlenen konferans üç gün boyunca devam etti.

Konferansın hedefi mukaddes mekânların ziyaretçilerine en üst düzeyde hizmet sunmayı sağlayacak tam kapsamlı bir plan tasarlamak olarak belirlendi. Söz konusu plan mukaddes mekânlar arası ortak işbirliği yoluyla uygulamaya konacak.

Kur’ân-i Kerîm tilaveti ve Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa ederken şehîd olan kahramanların ruhuna beraberce Fatiha Sûresi okunması ile başlayan kapanış töreninde Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâi (İzzeti daim olsun) bir konuşma yaptı. Şeyh Kerbelâî’nin konuşmasında şunlar yer aldı: “Bu ikinci konferanstır. Pratik çalışmaya geçmeyi sağlayacak temelleri belirlemek için yeterli miktarda vakit geçmiştir. Bu yüzden ortak çalışmaya başlanması ve herkesin buna katılması zorunludur. Her ne kadar bazıları başkalarından öne geçmiş olsa da herkes kendisinin bir rolü olduğunu hissetmeli; kimse kenara bırakıldığı veya uzaklaştırıldığı hissine kapılmamalıdır. Bununla beraber her tarafın sahip olduğu hususî özellikleri de korunmalıdır.”

“Çözümü zor ve öncelikli olmayan işlerde; etkin çözüm bulunması ve son sözün söylenebilmesi için iki Şerî Mütevellî’ye başvurulacaktır. Bununla birlikte her bir Mukaddes Türbe’nin hususî özelliği bulunduğu ve bu hususî özelliğe saygı gösterme ve onu muhafaza etmenin zorunlu olduğu (gerçeğine özel olarak) özen gösterilecektir.”

Ardından Hac ve Ziyaret Teşkilatı Başkanı Seyyid Kadî Asker bir konuşma yaptı. Seyyid Asker konuşmasında saygıdeğer ziyaretçilere en üstün hizmetlerin sunulabilmesi için mukaddes mekânlar arası ilişkilerin gelişmesi ve bunun için sürekli çaba harcanmasının önemine vurgu yaptı.

Ardından Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Müh. Muhammed el-Uşeykar (Başarısı daim olsun) bir konuşma yaptı. Uşeykar konuşmasında “Mukaddes Türbeler; imar, yatırım, toplumsal ve düşünce alanlarının da aralarında bulunduğu birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu enine boyuna düşünülmüş hareketliliğin ve çalışkanlığın sonucunda; kalitesi ve ürünleri ile uzun yıllarını o işlere vermis başka kurumlar ile rekabet eden dev projeler ortaya çıkmıştır.”

Ardından diğer mukaddes mekânların sekreterleri konuşma yaptı. Konuşmalarda saygıdeğer ziyaretçilere daha üstün hizmet sunabilmek için ortaklaşa çaba sarf etme ve birlikte çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

Sonrasında konferansın kapanış bildirisine geçildi. Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreteri Seyyid Cafer Musavî (Başarısı daim olsun) tarafından okunan bildiride şu husular yer aldı:
 • 1- Ziyarete gelen ziyaretçinin saygınlığı ve izzetinin korunması ve ona karşı nazikçe ve güzellikle davranılması.
 • 2- Mukaddes yerlerdeki günlük çalışmalarda, idari işlerde ve hizmet çalışmalarında Kur’ân-i Kerîm ile Hz. Peygamber-i Ekrem ve Pâk Itreti’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hidayet dolu öğretileri ve talimatlarından gelen mukaddes şerî kurallara uygun hareket etmek.
 • 3- Mukaddes şehirlere ve yerlere gelen ziyaretçilerin korunması ile ilgili talimatlara uymak.
 • 4- Peygamber-i Ekrem ve Pâk Itreti’nin (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yaşantısından elde edilen ziyaret ve yolculuk merasimlerinin adabına yönelik talimatları yayınlamak.
 • 5- Ev sahibi ülkenin yasalarına, halkının toplumsal göreneklerine ve tartışmasız bir biçimde kabul ettiği inançlara saygı göstermek.
 • 6- Ziyaretçinin ziyaretinden (manevi olarak) dolu dolu hayırlar elde etmesi için ona köklü Muhammedî düşünce ve yola uygun derlenmiş kültürel yayınlar yayınlamak ve bilinçlendirmeye yönelik programlar düzenlemek.
 • 7- Saygıdeğer ziyaretçilerin sırtlarındaki yükü hafifletebilmek için elden geldiği ölçüde ziyaretçilere hareket edebilecekleri koridorlar, dinlenebilecekleri alanlar ve gerekli ulaşım araçları temin etmek.
 • 8- Ziyaretçi kitlelerin ve kişisel eşyalarının güvenliğini sağlayacak gerekli sistemleri ve araçları temin etmek.
 • 9- İlgili resmi taraflar ile koordinasyona geçilerek saygıdeğer ziyaretçinin ihtiyaç duyabileceği konulara yönelik yasal ve idari hizmetler hazırlamak.
 • 10- Elden geldiği ölçüde saygıdeğer ziyaretçinin sağlık güvenliğini garanti altına alabilmek için sağlık tarafları ile koordine bir biçimde tıp ve tedavi hizmetleri temin etmek.
 • 11- Yolculukları süresince ziyaretçilere ihtiyaç duydukları gerekli bakım hizmetlerinin ilgili taraflar tarafından sunulması için çabalamak.
 • 12- Saygıdeğer ziyaretçi ile ilgilenilmesi ve işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda diplomatik misyonlardaki ve uluslararası sınır kapılarındaki ilgili taraflar ile daha fazla koordinasyon gerçekleştirmek.
 • 13- Ülkedeki kullanımda olan sistemlere uygun ve kullanımı mümkün olan bankacılık hizmetlerinin kolaylaştırılması için daha fazla çaba sarf etmek.
 • 14- Saygıdeğer ziyaretçilere yerel ve uluslararası iletişim hizmetleri temin etmek.
 • 15- Saygıdeğer ziyaretçilerin geneline yönelik genel basın hizmetleri ve modern iletişim araçları temin etmek. Bunu yaparken belli başlı hususları göz önünde bulundurmak.
 • 16- Ev sahibi ülkede güzelce karşılama ve cömertçe misafirperverlikte bulunulması.
 • 17- Mukaddes mekânlar arasında saygıdeğer ziyaretçilere sunulacak hizmetlerin genişletilmesi ve geliştirilmesi için tecrübe alışverişi ve etkinlikler alanlarında işbirliği ve koordinasyon yapmak.
 • 18- Yukarıda geçen tüm hizmetlerin Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) yolundan gidenlere ek olarak diğer İslami mezheplere mensup olan ziyaretçilerin tümüne sunulabilmesi için çabalamak.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: