XIII. Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali kapsamında düzenlenen araştırma oturumları başladı

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali kapsamındaki etkinliklerin bir parçasını oluşturan araştırma oturumları 1 Mayıs 2017 (4 Şaban 1438) Pazartesi günü sabahı başladı.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde bulunan Hz. İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferans ve Forumlar Salonu’nda düzenlenen oturuma geniş çaplı bir katılım gerçekleşti. Oturumda Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Şerî Mütevellîleri ve genel sekreterlerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve araştırmacı da hazır bulundu. Oturumda paylaşılan önemli konular içeren modernist bakış açısıyla sunulmuş tezler katılımcılardan beğeni gördü.

Kur’ân-i Kerîm tilaveti ve Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa ederken şehid olan Iraklıların ruhuna Fatiha Sûresi okunması ile başlayan oturumda şu üç çalışma konuklarla paylaşıldı:

İlk çalışma: Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Hitabet Enstitüsü’nde Okutman Seyyid Nebîl b. Kudûrî el-Hasanî’nin Pâk Nebevî Sîret ve ahlâk bilimi konu edinen “Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) düşüncesi ve Francis Fukuyama’nın düşüncesi arasında hicretin ilk yüzyılında İslam toplumunda çatlamalar – Bir Antropolojik araştırma” isimli çalışması. Toplumlarda beliren ve çatlamalara yol açan olumsuz ve ahlak dışı faktörlere değinilen çalışmada; Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Emevî ordusunun savaşçılarının aleyhine ettiği duada yer alan bilimsel gerçeğin şu anda genelde sosyolojide ve özelde de antropolojide en modern teorilerden biri sayıldığına dikkat çekildi.

İkinci çalışma: Necef-i Eşref’te bulunan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Kapsayıcı İnsani Araştırmalar Fakültesi Şeriat Bölümü Başkanı Şeyh Husam Ali Hasan El-Ubeydî’nin “Şerîf-ul Ulemâ; fazilet sahiplerinden oluşan bir neslin yetiştirilmesinde Kerbelâ’dan bir feyz” isimli araştırması. Çalışma “Şerîf-ul Ulemâ” lakabı ile bilinen ve Kerbelâ’daki ilim ve düşünce tarihinde temel direklerden biri sayılan Mevlâ Muhammed Şerîf b. Mevlâ Ali el-Mazenderânî’nin üstün yönleri, usûl ve fıkıh ilimlerindeki görüşleri ve büyük âlimlerden oluşan bir neslin yetişmesine büyük katkı sağlayan yetiştirici yönü işlendi.

Üçüncü çalışma: Londra’da bulunan İslami Bilimler Üniversitesi’nin Irak Şubesi’nden Kur’ân ilimleri konusunda doktorası bulunan Dr. Şeyh İmad Musa el-Kâzımî’nin “Taff-ı Âzam günü ve Haşd-i Ekber günü arasında...” isimli çalışması. Araştırmacı bu çalışmada Taff Vakıası (Kerbelâ Olayı) günü Ebu Abdullah Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) “Hel min nâsır? / Yok mu imdada yetişen?” çağrısı ile Hz. Huseyn’in (O'na selâm olsun) torunu Yüce Dini Merceiyet’in bu dönemin haricileri DAİŞ (DEAŞ,IŞİD) teröristlerine karşı yaptığı çağrı arasında paralellikler kurduktan sonra İslamî yasa düzeninde reformun ve yolsuzluğa ve yolsuzluk yapanlara karşı mücadele etmenin önemine ışık tuttu.

Oturum sonunda konuşmacılar konuklardan gelen soruları ve önerileri dinleyip açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından her sene Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. İmam Huseyn, oğlu Hz. İmam Zeynelabidîn ve kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mubarek doğumlarının yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir organizasyondur. Festivalin bu yıl sloganı “Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) - sağanak yağan yağmur ve sürekli akan feyz” olarak belirlendi. Ev sahibi ülke Irak’ın yanı sıra Dünya’nın 35 ülkesinden konuğun katıldığı organizasyon kapsamında Uluslararası Kerbelâ Kitap Fuarı da dahil olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: