El-Kefîl Uzman Hastanesi’ndeki Halk Seferberliği gazilerini ziyaret eden Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali konukları: “Bu kanlar olmasaydı; bugün Kerbelâ’da toplanamazdık…”

13. Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali konuklarının Mukaddes Kerbelâ’da bulundukları sırada birçok ziyaret gerçekleştirdiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bunlardan biri de El-Kefîl Uzman Hastanesi’ndeki Halk Seferberliği gazilerine yapılan ziyaretti. Bilindiği üzere Irak’ın hayrını ve Irak’ın afiyete kavuşmasını istemeyen odaklar tarafından kiralanmış bazı medya çığırtkanları; Yüce Dini Merceiyet’in Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa fetvasına icabet ederek gönüllü olarak ülkelerini müdafaa eden Iraklı vatansever yiğitler hakkında sürekli bir biçimde yalan propagandası yapıyor ve gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan iddialar öne sürüp duruyordu. Festival konukları da bu karalama kampanyasına tepki vermek ve vatanlarını savunurken yaralanan yiğitlerin hem sağlığı hakkında bilgi almak hem de hikayelerini dinlemek için El-Kefîl Uzman Hastanesi’nde tedavi gören vatan müdafaası gazilerini ziyaret etmek istedi.

Ziyarete giden konuklar Dünya’nın farklı kıtalarından gelmişti ve farklı inanç ve mezheplere mensuptu. Gazilerin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra gazilerin DAİŞ teröristlerine karşı sergiledikleri kahramanca duruşlarına ne kadar değer verdiklerini ifade etti ve gazilerin en yakın zamanda iyileşip afiyete kavuşmaları için dua etti.

Ziyarete katılan konuklardan biri olan Irak Müftüsü Şeyh Dr. Mehdî b. Ahmed el-Sumayda’î’nin temsilcisi Şeyh Sermed el-Temîmî “Allah Haşd’ımızı (Halk Seferberliğimizi) muzaffer kılsın ve kendi yardımı ile desteklesin. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah bu Haşd’ı, bu seçkinleri bu toprağı ve bu memleketin diyarlarını müdafaa etmeleri için seçmiştir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’tan onlara sebât vermesini, zaferi onların eliyle kılmasını ve onları memleketimizde de başka memleketlerde de bulunan başkaları için takip edilecek güzel bir örnek kılmasını niyaz ederiz. Çünkü onlar baba olduklarını, evlat olduklarını, kardeş olduklarını, arkadaş olduklarını ve pek sevilen can dost olduklarını kanıtlamışlardır.” dedi.

Ziyarete katılan bir diğer konuk olan Pakistanlı din adamı Şeyh Kerem Hayderî “Vatanlarını müdafaa eden bu kahramanlar için ne söylense azdır. Onlar için ne takdim edilirse edilsin; yaptıkları fedâkârlığın seviyesine ulaşamaz. Bu hastanenin teröre karşı verilen savaşın gazilerine sunduğu hizmetler; onu ön plana çıkan başlıca özelliklerdendir ve başarılarından biri sayılır. (Zira) o gazilere karşı özel bir muamelede bulunmaktadır.”

Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından her sene Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. İmam Huseyn, oğlu Hz. İmam Zeynelabidîn ve kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mubarek doğumlarının yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir organizasyondur. Festivalin bu yıl sloganı “Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) - sağanak yağan yağmur ve sürekli akan feyz” olarak belirlendi. Ev sahibi ülke Irak’ın yanı sıra Dünya’nın 35 ülkesinden konuğun katıldığı organizasyon kapsamında Uluslararası Kerbelâ Kitap Fuarı da dahil olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: