Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden “Mukaddes müdafaa fetvası ve toplumda barış içerisinde bir arada yaşama etkileri” konulu araştırma semineri

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı El-Amîd Araştırmalar Merkezi 8 Mayıs 2017 (11 Şaban 1438) Pazartesi günü Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa fetvası ve Irak toplumundaki etkileri konulu bir araştırma semineri düzenledi. Kerkük Üniversitesi işbirliği ile Kerkük Üniversitesi’nin merkezî salonunda düzenlenen seminerin sloganı “Mukaddes müdafaa ve barış içerisinde bir arada yaşam” olarak belirlendi. El-Amîd Merkezi’nden ve Kerkük Üniversitesi’nden araştırmacıların çalışmalarını paylaştığı seminer; üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerinin yanı sıra üniversite dışından da geniş çaplı katılıma sahne oldu.Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa ederken şehid olan Iraklıların ruhuna Fatiha Sûresi okunması ve Irak Milli Marşının okunması ile başlayan seminerde Hz. İmam Ali (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni adına Mukaddes Hz. İmam Ali (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi üyesi Seyyid Ali Şarâ’ bir konuşma yaptı. Seyyid Şarâ’ konuşmasında “Allah-u Teâlâ bize büyük bir nimet ile lütufta bulunmuştur. Karşılığını veremeyeceğimiz bir nimet olan bu nimet; memleketleri de kulları da koruyan ve paramparça edilmek istenen toplumsal kenetlenişi muhafaza eden Yüce Merceiyet’tir. Eğer Mubarek Merceiyet’in hikmeti ve Rabbanî bir babacanlık (yüklü) sözlerinden yansıyan ilahi nuru olmasaydı (neler olurdu neler). Ancak mukaddes fetvası ile işleri yatıştırmıştır. O fetvâya da kahraman evlatlarımız (teker teker değil) topluluklar halinde icabet etmişlerdir.” ifadelerine yer verdi.Ardından Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi adına Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni Genel Sorumlusu Meysem el-Zeydî bir konuşma yaptı. Zeydî “Toplumun önde gelen kesimi olan mubarek ilmi tabaka ile bir araya gelmek bizim için sevinç vericidir ve bize iftihar ettirmektedir. Tarihi koruyup geleceği çizen onlardır. Bu mubarek üniversite ve bu güzel eyalet çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapmış ve gerek etnik köken gerekse de din gerekse de diğer yönlerden Irak’ın her renginden insanlara kucak açmıştır. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin mazlum Beşîr kasabasının kurtarılmasının yıldönümü münasebetiyle düzenlediği bu festivale tanıklık ettik. Festivalin başlığı “Beşîr’in kurtuluşu; yapımı ile Iraklı, boyutları ile milli…” olarak belirlenmişti. Bu başlığın son derece büyük bir etkisi var; belki de yaraya merhem oluyor. Aziz kardeşlerim; Merceiyet hutbelerinde Iraklıların Iraklılıklarına ve vatanlarını korumaya sıkı sıkıya bağlı kalmasına çok vurgu yapmaktadır. Bizim vatanımızdan başka vatanımız yok. O bizim korunağımız, sığınımız ve desteğimizdir. Kuşkusuz bu memlekette yaşanan sorunlar dış müdahalelerdendir. Hiçbir dış müdahale ülkeye hizmet etmez. Bu yüzden üzerimize düşen; Beşîr kasabasının kurtarılmasında beraberce çarpışıp çeşitli inançlardan ve etnik kökenlerden şehitler verdiğimiz zaman yaptığımız gibi birlik olmaktır.”Ayrıca Kerkük Üniversitesi adına Kerkük Üniversitesi Rektörü Dr. Hasan Abbas bir konuşma yaptı. Dr. Abbas “Bizim için fedâkârlıkta bulunan kahraman şehitlerimize Tuba vardır! * Onlar olmasa ne Üniversite’deki bilim yolculuğumuzu ne de şehirdeki hayatımızı sürdürebilirdik. Kerkük şehri kaynaşma ve barış içerisinde bir arada yaşam şehridir.” dedi.*Onlara Tuba vardır ifadesi bir vaattir. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “Tuba”, cennette bir ağaçtır.Ardından araştırma oturumu başladı. Oturumda şu beş araştırma konuklara sunuldu:İlki Dr. Serhân Ceffât’ın “Irak’ta toplumsal barış” konulu araştırmasıydı. Çalışmasında DAİŞ’in (DEAŞ,IŞİD) Irak’a girdikten sonra geriye bıraktığı olumsuzlukları anlatan araştırmacı; Irak’ta yeniden toplumsal barışı sağlayacak yolları açıkladı.İkincisi Uluslararası El-Amîd Merkezi’nden Seyyid Sistanî’nin (Bereketli gölgesi daim olsun) savaşçılara yönelik tavsiyelerini işlediği Dr. Adil Nezîr’in “Seyyid Sistânî’nin savaşçılara tavsiyelerine bir bakış” adlı çalışmasıydı.Üçüncüsü ise Haydar Gazî el-Musavî’nin İngilizce dilindeki “Cuma namazı temel farz mıdır, yönlendirici mi? Gerçek ya da dönem sahnesinin ışığında…” başlıklı çalışmasıydı. Çalışmada Irak’ta toplumsal barışın temellerinin atılmasında oynadığı role değinildi.Dördüncü çalışma Kerkük Üniversitesi’nden Dr. Amir Aşûr’un “Barış içerisinde bir arada yaşam kültürünün yayılması ve tekfirci – terörist düşüncelere karşı mücadelede medya organlarının rolü” isimli araştırmasıydı. Irak toplumunun muzdarip olduğu bazı konuların ve sorunların masaya yatırıldığı çalışmada; medya organlarının aralarında terörün de bulunduğu olumsuz fikirlerin propagandasının yapılması ve Irak kanunlarının buna karşı tutumu işlendi.Beşinci ve son çalışma ise Kerkük Üniversitesi’nden Dr. Ömer Necm’in “Barış içersinde bir arada yaşam ve aile düzeninin oluşturulmasındaki rolü” isimli çalışmasıydı. Araştırmacı çalışmasında ailenin ıslah edilmesinin toplumun ıslah edilmesi, genel realitenin değiştirilmesi ve toplumsal barışın gerçekleştirilmesindeki rolüne değindi.”Seminer sonunda Kerkük Üniversitesi Rektörü ile seminere katılan araştırmacılar ödüllendirildi. Kerkük Üniversitesi Rektörü de semineri organize etmeye yönelik sarf ettikleri çabalardan ötürü teşekkür ederek Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bir ödül takdim etti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: