Şaban Ayının Ortası gecesinde Hz. İmam Huseyn’i (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaret etmenin faziletleri üzerine…

Kaynaklarda Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bu mubarek gecede ziyaret edilmesine teşvik eden çok sayıda rivayet geçmiştir. Gerek uzaktan gerekse de yakından olsun Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaret etmenin sevabı kolaylıkla sayılıp dökülemeyecek kadar çoktur. Bunun yanı sıra Allah-u Teâlâ Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaret edilmesi için özel vakitler ve şartlar tayin etmiştir. Bunlardan biri de Şaban Ayının Ortası ziyaretidir. Şimdi zikredeceklerimiz bu ziyaretin faziletlerini gösteren hadislerden sadece birkaçıdır:
  • 1- İmam Cafer-i Sâdık (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının ortası gecesini Kerbelâ toprağında (diyarında) geçirip o gece bin defa “Kul Huvellahu Ehad”ı (İhlas Sûresini) bin defa okuyan, Allah’tan bin defa mağfiret dileyen (‘Estağfirullah’ diyen), Allah’ı bin defa hamd eden (‘Elhamdulillah’ diyen) ve sonra her bir rekatında bin defa Ayet-el Kursî’yi okuduğu dört rekatlık namaz kılan kimseye Allah (Azze ve Celle) iki meleği vekîl kılar. (Bu melekler o kişiyi) tüm kötülüklerden, her şeytandan ve her Sultan’dan korur, yaptığı iyilikleri yazıp işlediği kötülükleri yazmazlar ve onunla birlikte oldukları müddetçe O’nun için mağfiret dilerler.”

  • 2- Ebu Hamza-i Sumâlî şöyle demiştir:
Huseyn oğlu Ali’nin (Onlar’a selâm olsun) şöyle dediğini işittim: “Her kim yüz yirmi dört bin peygamberin kendisi ile tokalaşması isterse Şaban ayının ortası gecesinde Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret etsin. Zira o gece melekler ve peygamberlerin ruhları O’nun ziyareti için Allah’tan izin isterler ve onlara izin verilir. Tuba vardır (ne mutlu) onlarla tokalaşan ve onların tokalaştığı kimseye. O (tokalaşan peygamberlerden) beşi ululazim mürsellerdendir (azim sahibi büyük elçilerdendir): Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (Allah-u Teâlâ hepsine salât eylesin).”

(Ebu Hamza) Ben de “Neden onlara “Ululazim” deniyor?” diye sordum. Şöyle buyurdu:

“Çünkü onlar (yeryüzünün) doğusuna da batısına da ve insanlara da cinlere de (elçi olarak) gönderilmiştir.”
  • 3- Ebu Abdullah’tan (Hz. İmam Cafer-i Sâdık - O'na selâm olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Şaban ayının ilk (günü/gecesi) biri Arş’ın altından şöyle seslenir: Ey Huseyn’e gidenler (ziyaretine gidecek olan kimseler)! Şaban ayının ortasında Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyaretini aksatmayınız! Eğer onda neler olduğunu bilseydiniz (Şaban ayının) ortası gelene kadar (orada bulunduğunuz süreyi) bütün sene uzatırdınız.”

  • 4- Yakub oğlu Yunus’tan şöyle rivayet edilmiştir:
   Ebu Abdullah (Hz. İmam Cafer-i Sâdık - O'na selâm olsun) şöyle buyurdu: “Ey Yunus! Şaban ayının ortası gecesinde Hz. Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret eden müminlerin tümünün geçmiş günahlarına mağfiret edilir ve onlara ‘amel etmeye başlayınız’ denir.”Ben de “Bunların hepsi Hz. Huseyn’i (O'na selâm olsun) Şaban ayının ortası gecesinde ziyaret edenlere, (öyle mi)?!!” dedim. Şöyle buyurdu: “Ey Yunus! Eğer insanlara Hz. Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret edenlere neler olduğunu bildirseydim; erleri ahşapların üzerinde dikilirdi!*”

*Birtakım ulemâ bu deyimin bir kinaye olduğunu ve insanların bunu kabullenmeyip şiddetle itiraz edeceği anlamına geldiğini ifade etmiştir. (Editör)

5- Senedi Ebu Abdullah El-Burakî’ye dayanan bir hadiste şöyle geçmiştir:

Ebu Abdullah’a ( Hz. İmam Cafer-i Sâdık - O'na selâm olsun) ‘Şaban ayının ortasında Ali oğlu Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret eden kimseye için; Allah’tan (Azze ve Celle) ve O’nun katından (elde etmek) isteyeceği ve insanların elinde bulunmayan ne vardır?’ diye soruldu. “O gecede Allah (o ziyareti yapan) kimsenin günahlarını; sayısı Kelboğullarının keçilerinin kılları kadar olsa bile bağışlar.” diye buyurdu. Sonra O’na “Sana fedâ olayım. Allah (Azze ve Celle) bu kadar günahın hepsini mi bağışlar?!!” dendi. Şöyle buyurdu. “Huseyn’in (O'na selâm olsun) ziyaretçisine bu kadarı çok mu görüyorsun?! O (ziyaretçi) Allah’ı (Azze ve Celle) arşında ziyaret eden kimse (gibi) olduğu halde nasıl bağışlamasın!”

(Son ifadeyi Türkçe’de daha anlaşılır kılmak adına “Hz. İmam Huseyn’i (O'na selâm olsun) ziyaret eden kimse, Allah’ı (Azze ve Celle) arşında ziyaret eden kimse gibidir. Öyleyse o ziyaretçinin tüm günahlarının bağışlanmasını neden çok görüyorsun?” diye çevirmek de mümkündür. Editör.)

6- Hz. İmam Sâdık’a (O'na selâm olsun) dayanan başka bir hadîste şöyle geçmiştir: “Allah (O'na selâm olsun) Huseyn’i (O'na selâm olsun) Şaban Ayının Ortasında ziyaret eden kimsenin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışlar.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: