9.El-Emân Kültür Festivali etkinliklerinden: İlmi ve yenilikçi bir perspektif ile kaleme alınmış Mehdevî araştırmaların paylaşıldığı araştırma oturumu

Hz. İmam Cafer-i Sâdık (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kültür Derneği ve Mukaddes Hz. İmam Ali, Hz. İmam Huseyn, Hz. İmameyn-i Kâzımeyn ve Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri işbirliği ile organize edilen 9. El-Emân Kültür Festivalinin başladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Irak’tan ve başka ülkelerden gelen araştırmacıların katıldığı festivalde üç gün boyunca Mehdevîlik konusu farklı boyutlarıyla ele alınıyor.

Festival kapsamında düzenlenen araştırma oturumunda paylaşılan çalışmalar şunlardı:

İlki: Lübnan’dan Seyyid Muhammed Rıza Şerefuddîn’in “Gaybetin (gizlenmenin) sebepleri ve zuhûrun (açığa çıkışın) gerekleri arasında beşerî unsur” isimli çalışması. Beşeriyetin hazırlık ve intizâr (bekleyiş) dönemindeki rolüne değinen araştırmacı; insanın zuhûrun daha erkene alınması konusunda aktif bir unsur olması gerektiğinin zorunlu olduğunu, çünkü reformcu liderin karşısında aklıyla ve fikriyle onu karşılamaya hazır bir toplum bulursa kuşkusuz ortaya çıkacağını söyledi.

İkincisi: İran’dan Şeyh Hasan Kaşânî’nin “Gizlenen İmam’ın Allah’ın hüccetleri ve apaçık nişanelerinin (beyyinelerinin) bekâsındaki rolü” isimli çalışmasıydı. Hz.İmam Mehdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) rolü, gizlenmesinin sürmesi ve bu esnada müminler her ne kadar bunu maddi duyuları ile algılayamasa da onların işlerinin takibini gerçekleştirmesi konusuna değinen araştırmacı; Kur’ân-i Kerîm’den Hz. Hızır’ın (O'na selâm olsun) kıssasından bir örnek sundu.Hz. Hızır’ın (O'na selâm olsun) da insanlar hissetmeden birtakım rolleri yerine getirdiğini hatırlatan araştırmacı; bu noktadan hareketle Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da Kur’ân’ın ve Allah-u Teâlâ’nın hüccetlerinin korunması ve bekâsı konusundaki rolünü uygulamaya devam ettiğini ve bunu tıpkı Hz. Hızır (O'na selâm olsun) gibi insanlar farketmeden gerçekleştirdiğini ifade etti.

Üçüncüsü: Lübnan’dan Şeyh Ahmed Durr el-Âmilî’nin “Hüccetlerin tamamlanması ve dinin açığa çıkarılması arasından Hüccetlerin ‘Hâtem’i” isimli çalışmasıydı. Araştırmacı çalışmasında bazı Kur’ân-i Kerîm ayetleri ile Nebevî hadîsleri kanıt gösterdi ve bunlardan yola çıkarak Allah-u Teâlâ’nın hüccetler zincirini Hüccet İmam Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını daha erken kılsın) aracılığıyla tamamlayıp mühürlediğini söyledi.

Festival kapsamında ayrıca hanımlara yönelik özel bir araştırma oturumu düzenledi. Divaniyye eyaletinden birçok değerli araştırmacı hanımın katıldığı oturumun araştırmacılarından biri olan Dr. Nur es-Saîdî “Zuhûrun hazırlığında Beklenen İmam’ın tanınmasının etkisi” isimli çalışmasını paylaştı. Dr. Saidî çalışmasında Hz. İmam Mehdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) tanınmasının etkisi, kadınların Hz.İmam’ın rollerini tanıma konusundaki rolü ve bu tanıyışın nasıl mubarek zuhûrun hazırlığında önemli bir faktöre dönüştürüleceği konusuna değindi.

Festivale katılanlar ve konuklar; üç gün boyunca sunulan dört araştırmadan övgü ile söz ederek bu araştırmaların Hz. İmam Mehdî’nin (Allah'ın salât ve selâmı üzerine olsun) davası konusunda düşünmeyi ve araştırmayı derinleştirdiğini ve neden gerek Müslümanlar gerekse de tüm insanlık açısından bu davanın esas rol olduğunu anlamaya katkı sağladığını ifade etti. Araştırmaları dinleyen katılımcı ve konuklar ayrıca Yüce Dini Merceiyet’in himayelerinde gerçekleştirilen, Mehdevîlik kültürünü yayan ve asıl kaynaklarından sağlıklı bir şekilde öğreten bu tip etkinliklerin sürdürülmesine ısrarla vurgu yaptı ve doğru Mehdevî kültürün yayılmasına katkı sağlayan bu festivalde emek sarf eden herkesi kutladı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: