مرکز مطالعات و تحقیقات بین المللی العمید از تالیف بزرگترین دایرة المعارف دفاع مقدس خبر داد.

مرکز بین المللی مطالعات و تحقیقات العمید وابسته به قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر عباسی از آغاز پروژه تالیف بزرگترین دایرة المعارف با موضوع فتوای جهاد کفایی که از سوی مرجعیت اعلای جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) برای دفاع از تمامیت ارضی عراق و مقدسات آن صادر گردید، خبر داد.

این خبر در جریان مراسم افتتاحیه جشنواره دفاع مقدس که روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مطابق با ۲۱ شعبان المعظم ۱۴۳۸ برگزار گردید اعلام شد.
دکتر کریم حسین الخالدی ضمن اعلام این خبر گفت: این فتوی صرفا برانگیزاننده احساسات و همت رزمندگان و مدافعان از کشور نبود بلکه افکار عمومی و اندیشه ها را نسبت به این کشور جهادگر که در بوته آزمایش مقابله با گروه خارجی گمراه که قصد سیاه‌نمایی از اسلام در قالب افکار جاهلی خود داشتند و تمام امکانات خود را در این راستا بکار گرفتند تحریک نمود.
وی به نقش اندیشمندان و محققان دانشگاهی در این زمینه اشاره نمود و گفت: پیشنهاد بررسی جوانب مختلف جهاد کفایی از سوی دکتر اسماعیل الجابری مطرح و از سوی متولی شرعی و رییس قسمت فکری و فرهنگی حرم مطهر مورد تایید قرار گرفت. پس از آن در مرکز العمید کمیته ای به منظور اجرایی نمودن این پیشنهاد تشکیل گردید.
این دایرة المعارف ۲۴ جلد خواهد داشت که مراحل تالیف چهار جلد اول آن به شرح ذیل آغاز گردیده است:
جلد اول: بررسی اقدامات تروریستی در عراق از آغاز قرن نوزدهم میلادی تا سال ۲۰۱۴
جلد دوم : فتوای جهاد کفایی و تشکیل حشد الشعبی
جلد سوم: عتبات مقدسه و حشد الشعبی
جلد چهارم: ابعاد اداری، ساختاری و توپوگرافی حشد الشعبی
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: