Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa fetvasının yıldönümünde kültür festivali

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; Yüce Dini Merceiyet’in Iraklıları Irak’ı teröristlere karşı müdafaaya çağırdığı mubarek fetvanın yayınlanma yıldönümünü düzenlediği kültür festivali ile andı. Yüce Dini Merceiyet’in Iraklıları Irak’ı, halklarını ve mukaddes değerlerini tekfirci DAİŞ (DEAŞ,IŞİD) teröristlerine karşı müdafaaya çağırdığı ve Irak halkı tarafından büyük icabet gören fetvanın yayınlanması münasebetiyle düzenlenen festival; 18 Mayıs 2017 (21 Şaban 1438) Perşembe günü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hz. İmam Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Konferanslar ve Forumlar Salonu’nda düzenlendi.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü tarafından organize edilen festivale katılım yoğundu. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi ve yetkililerinin yanı sıra birçok din adamı, akademisyen ve entellektüel ile bazı Halk Seferberliği gönüllüleri de festivalde hazır bulundu. Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan festivalde önce Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa ederken şehid olan Iraklıların ruhuna Fatiha Sûresi okundu. Sonrasında da Irak Milli Marşı ile Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin resmi marşı “Lahn-ul İbâ/İzzetin ezgisi” okundu. Sonrasında ise Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) bir konuşma yaptı. Seyyid Safî “Fetvaya çabuk icabet edilmesi DAİŞ’çilerin hedeflerini suya düşürdü. Mubarek fetvâ ve evlatlarının (Yüce Dini Merceiyet’in çağrısına) çabuk icabet etmesi DAİŞ planlarını durdurup (projenin) ölü doğmasını sağladı. Sonra da o aşağılık güruh gerilemeye başladı ve Allah-u Teâlâ’ya hamdolsun durum bugünkü hale vardı.” dedi.

Ardından Şair Necâh el-İrsân kürsüye çıkarak Irak halkının mubarek fetvâya icabet etmeleri sonrası sunduğu büyük fedâkârlıklardan söz eden güzel kasîdesini (şiirini) konuklar ile paylaştı.

Akabinde Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni Genel Yöneticisi Meysem Zeydî bir konuşma yaptı.

Zeydî “Bu saygın ve mubarek mahfilde Merceiyet ve Iraklılar hakkında Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Savaş Tümeni adına bir konuşma yapmak şeref ve iftihâr vericidir. Bu Merceiyetimiz; mubarek fetvası ile insanlığın yüz suyunu (saygınlığını) korumuştur. Fetva yaralara merhem oldu. Sürekli “Haşd-i Mukaddes/ Kutlu topluluk” sözcüğü ifadesi üzerinde duruyoruz ve neden Halk Seferberliği’ne bu büyük ve saygın sözcüğün eklendiğini sorguluyoruz. Irak’ta gerek idari düzeyde gerekse de güvenlik düzeyinde çok sayıda icraat gerçekleştiğini de biliyoruz. Neden isnat ya da sahve (uyanış) meclisleri mukaddes olarak adlandırılmadı o zaman?!! Onlar da saygın ve takdir edilen (kimselerden) idari emirler almış (ve onlar aracılığıyla) bir konum kazanmıştı.”

“Bu “Haşd – Halk Seferberliği” kutsiyetini mubarek merceiyetin fetvasından almıştır. Necer-i Eşref’ten yayınlanan şu mukaddes fetvâ var ya; bu memleketin de, hatta Dünya’nın tüm memleketlerinin de bağımsızlığını ve insanlığını korumuştur. Çünkü o azılı zalim düşman insanlığa kastetmek istiyordu. Sadece bir dini ya da bir ırkı değil; tüm insanlığı hedef aldı. Ancak mubarek merceiyet o zaman yüce fetvasını yayınladı ve Irak halkı da icabet edip fırtına gibi esti.

Bizler halk olarak; memleketimizin Ehlibeyt İmamları’nın (Hepsine selâm olsun) pâk naaşlarını kucaklaması ile şereflenmesinden ötürü iftihar ederiz. Bu memleket; zulüm ve ölçsüzlükle dolmasının ardından yeryüzünü adalet ve ölçü ile dolduracak olan Beklenen Hüccet İmam’ın (O'na selâm olsun) doğduğu toprak olmaktan ötürü şeref duyar. Bizler de Iraklılar olarak; bu global reformcu tüm dünyayı ıslah edeceği devrimini başlattığı zaman inşa’Allah yerleşeceği yerde olmaktan ötürü şeref duyarız.Tüm bu münasebetler; bu memlekette altı İmam’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) naaşının bulunması ve Beklenen Huccet’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) burada doğmuş olması tesadüf olmamıştır. Mubarek Merceiyet’in fetvası ve Iraklılar olarak bizlerin Merceiyet’in fetvasını doğrulayıcı nitelikte hareketi ile bunun tesadüf olmadığı somut bir biçimde ortaya konmuştur. Irak halkı bir destanı canlandırmıştır. Eskiden olsaydı “Bu bir efsane” der geçerdik. Ancak bizzat yaşadık. Bunun daha da fazla hikayelerini yaşayacağız ve bunları evlatlarımıza ve torunlarımıza anlatıp iftihar edeceğiz.” dedi. Zeydî ardından bir Halk Seferberliği kahramanının hikayesini anlattı.

Ardından Mukaddes Türbe bünyesindeki El-Kefîl Teknik Prodüksiyon Şubesi yapımı olan ve Yüce Dini Merceiyet’in Irak’ın kuzeyinden güneyine sığınmacı ailelere sunduğu büyük hizmetleri ve yardımları sergileyen bir belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Sonrasında ise Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi Mukaddes Müdafaa fetvası ile ilgili çok büyük kapsamlı bir ansiklopedi projesine başlayacağını ilan etti.

Festival sonunda Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na kurulan ve mukaddes müdafaa fetvası savaşçılarının zaferleri konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergide Mukaddes Türbe üyesi olan ya da olmayan fotoğraf sanatçılarının eserlerinin yanı sıra başka sanat branşlarından çalışmalar da yer aldı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: