ارائه مقالات برتر جشنواره دفاع مقدس در سالن اجتماعات امام حسن علیه السلام

سالن اجتماعات امام حسن علیه السلام روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مطابق با ۲۲ شعبان المعظم ۱۴۳۸ ه.ق شاهد ارائه مقالات برگزیده مسابقه دومین جشنواره دفاع مقدس بود.
در این جلسه چکیده مقالات برگزیده و چارچوب منطقی که مقاله بر اساس آن تهیه و نتیجه گیری نموده از سوی اندیشمندان برگزیده ارائه‌ گردید.
اولین مقاله را اندیشمند لبنانی یوسف الرضوی با عنوان «عمق تاریخی فتوای دفاع مقدس و تاثیر آن بر بیداری روحیه حسینی» ارائه‌ نمود. الرضوی در مقاله خود به اهل ظلم و احوال و افعال ایشان پرداخته و آن را با ظلمی که در زمان امام حسین علیه السلام رخ داد و همچنین وضعیت افرادی که مورد ظلم واقع شدند مقایسه نمود. وی در بخش دیگر مقاله خود به نقش عالمان با استناد به آیات و روایات پرداخت. وی در فراز آخر به نقش فتوای دفاع مقدس در بیداری روحیه حسینی پرداخت.
مقاله دوم را خدیجه حسن القیصر کارشناس ارشد تاریخ اسلام با عنوان«جهاد و نقش آن در حفظ عراق، فتوای مرجعیت بعنوان نمونه»ارائه نمود. وی در این مقاله به نقش مرجعیت و شخصیت کاریزماتیک آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) ، دعوت مرجعیت از مردم برای شرکت در انتخابات و دستاوردهای فتوای جهاد در میادین نبرد پرداخت.
مقاله سوم را دکتر محمد المیاحی استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد با عنوان «بعد انسانی جهاد کفایی» ارائه‌ی نمود.
مقاله چهارم را استاد لؤی عبد الرزاق فرج الله با عنوان «تصوی انسانی و میهنی در اجرای وصایای بیست گانه و نقش آن در بیداری روحیه حسینی» ارائه‌ نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: