ادامه کمک رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله) به آوارگان موصلی

كمیته امداد رسانی به آوارگان وابسته به دفتر آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله) بدور از تبلغیات رسانه ای و به صورت پیوسته به امداد رسانی به آوارگان موصلی ادامه می دهد. این کمیته بدون در نظر گرفتن مخاطرات موجود در مناطق عملیاتی و شرایط بد آب و هوائی، به کمک رسانی خود به آوارگان ادامه می دهد.

در همین راستا این کمیته با همکاری موسسه خیریه العین اقدام به ارسال 2500 سبد غذائی به اردوگاه الجدعه واقع در جنوب منطقه القیاره نمود.

لازم به ذکر است امدادات ارسال شده به این منطقه در قالب برنامه دفتر آیت الله االعظمی سیستتانی ( دام ظله) برای امدادرسانی به آوارگان ناشی از جنگ با تکفیریون داعشی انجام گردیده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: