Öğrenciler ve araştırmacılar için önemli kolaylık sağlayan Mukaddes Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Türbesi Elektronik Kütüphanesi ve çalışmaları hakkında...

Elektronik kütüphane klasik kütüphanenin uzantısı niteliğindedir. Dünyada telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde gerçekleşen büyük ilerleme sonucunda bilimde ve bilgi dünyasında hızlı gelişmeler yaşanıyor oluşu; araştırmacılar ve öğrenciler için böylesi bir oluşumun varlığını da zorunlu ihtiyaç haline getirmiştir. Çünkü elektronik kütüphane araştırmacı ya da öğrenciye ihtiyaç duyduğu bilgiyi mümkün olan her yerden ve herhangi bir zamanda erişim imkanı tanımaktadır. İşte bu yüzden Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi de araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılara kaynak olması için bünyesinde bir elektronik kütüphane geliştirmiştir.

Uluslararası El-Kefîl Ağı bu kütüphanenin çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla Elektronik Kütüphane sorumlusu Ahmed Mecîd Abdulhuseyn ile bir araya geldi. Abdulhuseyn şunları söyledi: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Kütüphanesi ve Evi’nin restorize edilmesinin ardından Dünyada hayatın birçok alanında ve özellikle de telekomünikasyon ile bilgi teknolojileri alanlarında yaşanan geniş çaplı ilerleme sonucunda elektronik kütüphane (konusuna) yönelindi. Çünkü öğrencilerin ve bilgi meraklılarının arzu ettiklerine erişebilmelerini sağlayan bir bilgi kaynağı. Bu birim (Elektronik Kütüphane) de aktif ve temel birimlerden biri sayılmaktadır. Çünkü geliştirildiği günden bu yana; araştırmacıların ve okurların kolayca erişebilmesi için tüm bilgi kurumlarından kitap, araştırma vb gibi elektronik kaynaklar temin etmekte ve bununla birlikte kaynakların (kendi veritabanında) tekrarlanmamasına da özen göstermektedir.”

“Elektronik Kütüphane çok sayıda kaynak sağlamaktadır. Bu kaynaklar şunlardır:”

“1-Akademik tezler ve araştırmalar. Son derece önemli oluşu sebebiyle temel ve yüksek öğrenim gören öğrenciler tarafından çok büyük ilgi görmektedir. Irak üniversiteleri ile bu kapsamda kendi merkezi kütüphaneleri ile kültür alışverişi ve işbirliğine yönelik koordinasyn sağlandı ve bu üniversitelerin tezleri elektronik içerik olarak getirildi. Ardından bu içerik araştırmacının yazacağı araştırma için ihtiyaç duyduğunu kolayca ayıklayabileceği bir şekilde tasnif edildi. Halihazırda elimizde muhtelif doğa bilimleri ve beşeri bilimlerden yaklaşık 35838 araştırma ve tez bulunuyor.”

“2- Arapça Elektronik Kitaplar: Araştırmacılara temin etmek amacıyla internetten, bilgi kurumlarından ve üniversitelerden mümkün olabilecek en büyük miktarda Arapça dilinde yazılmış elektronik kitap toplanmak için çalışılmaktadır.”

“3- Yabancı dildeki Elektronik Kitaplar: Yabancı kaynakların zor elde edilmesi ve pahalı oluşu sebebiyle bunların temin edilmesi kararlaştırıldı. Üniversitelerden danışmanlık yardımı alınarak temel ve yükseköğrenim gören öğrencilere yardımcı olacak önemli kitapların listesi hazırlandı. Ardından da bu kitapların bir kısmı internetten yüklenmeye başlandı; bir kısmı da aralarında üniversitelerin de bulunduğu başka kaynaklardan temin edildi. Akabinde söz konusu kaynaklar Amerikan Kongre Kütüphanesi’nin indeks oluşturma kriterleri esas alınarak uluslararası kriterler doğrultusunda tasnif edildi. Elimizde bu türden 36709 kaynak bulunmaktadır.”

“4- Lazer diskler (CD, DVD vs): Muhtelif bilgi alanlarına yönelik içerik barındıran binlerce lazerli diske sahibiz. Bunların bazısı binlerce kitap arasından araştırma yapmak istenerek üretilmiş elektronik kitaplık. Başka bir kısmı da dini ilimlerde, insani bilimlerde ya da Tıp gibi doğa bilimlerinde muhtelif uzmanlık alanlarına dair görsel ya da işitsel dersler ve şerhler (açıklamalar) barındırıyor. Bir de genel bilgi ve kültüre yönelik büyük bir grup bulunuyor. Ayrıca bunlara elektronik biçimde sunulan bazı araştırmalar, dergiler ve makaleler de eklendi.”

“Birimde 12 üye çalışıyor ve sabah ile akşam mesaisi şeklinde çalışıyor. Açıkçası bizler; araştırmacılara ve öğrencilere daha büyük hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı daha da genişletmeye çabalıyoruz.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: