استان میسان، ایستگاه بعدی پزشکان بدون حقوق!

در ادامه برنامه بیمارستان تخصصی الکفیل در خدمت رسانی به محرومان جامعه و در ادامه پروژه پزشکان بدون حقوق، این بار این بیمارستان به منطقه المجر در استان میسان عراق سری زده و خدمات پزشکی و درمانی خود را به صورت رایگان به مردم محروم این منطقه تقدیم نموده است. در این راستا بیماران پس از معاینات اولیه در صورت لزوم برای درمانهای تکمیلی و عمل جراحی احتمالی به بیمارستان تخصصی الکفیل در کربلا معرفی می گردند.

دکتر حیدر البهادلی رییس بیمارستان تخصصی الکفیل در گفتگو با خبرنگار جهانی الکفیل گفت: بیمارستان تخصصی الکفیل بدستور آستان مقدس عباسی توجه ویژه ای به این پروژه دارد چرا که امکان درمان برای افراد محروم و بی بضاعت جامعه را فراهم نموده و از سوی ایشان مورد استقبال قرار گرفته است.

وی تیم پزشکی شرکت کننده در این پروژه را پزشکان عراقی و غیر عراقی با تخصص های داخلی، اطفال، زنان، پوست، شکسته بند و چشم معرفی نمود و افزود: تا کنون این پروژه توانسته است به هزار شهروند عراقی خدمت رسانی نماید.

وی این ایستگاه را اولین ایستگاه تیم پزشکان بدون حقوق در استان میسان توصیف نمود و افزود: خدمات ین پروژه به زودی به سایر مناطق این استان بسط داده خواهد شد تا آنجا که همه مناطق فقیر نشین و محروم این استان و استانهای دیگر عراق را در بر خواهد گرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: