برگزاری کارگاه آموزشی "روانشناسی تیپ شخصیتی" از سوی قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر ویژه پرسنل

قسمت امور فکری و فرهنگی حرم مطهر عباسی در راستای برنامه های توسعه ای و افزایش توانمندی پرسنل خود، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی" روانشناسی تیپ شخصیتی" ویژه پرسنل مجتمع فرهنگی الکفیل بر اساس روش MBTI نمود.

فراس الشِمَّری استاد این دوره در گفتگو با خبرنگار الکفیل گفت: این دوره آموزشی با عنوان" روانشناسی تیپ شخصیتی" بر اساس شاخص MBTI برگزار گردیده و هدف آن شناخت بهتر شخصیت افراد می باشد چرا که هر شخصی مجموعه ای از ویژگی ها از جمله آثار روحی، عادتهای رفتاری و ... دارد که بر رفتار او تاثیر می گذارد و در نتیجه لازم است با هر شخصی متناسب با روحیات و اخلاق خاص وی تعامل نمود چرا که قطعا افراد در خلقیات و رفتارها با یکدیگر مشابه نیستند.

وی در ادامه افزود: این دوره و مباحث شخصیتی آن دریچه ای به سوی افراد بوده و یادگیری صحیح این مفاهیم زمینه دستیابی به اهداف عالیه در تعامل بین افراد در زمینه های مختلف تبلیغاتی، بازاریابی، فروش خدمات و محصولات، نمایشگاه ها و ... را فراهم می نماید. وی زمان برگزاری این کارگاه اموزشی را 3 روز اعلام نمود و گفت: در طی برگزاری این کارگاه تمامی تیپ های شخصیتی شانزده گانه و چگونگی تعامل با آنها برای حاضران در این دوره تشریح گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: