درختکاری خیابانها و معابر کربلا یکی از پروژه های مهم آستان مقدس عباسی


آستان مقدس عباسی از هیچ اقدامی در راستای خدمت رسانی به شهر امام حسین علیه السلام و زیبا سازی این شهر فروگذار ننموده است چرا که این شهر هر سال میزبان میلونها زائریست که از داخل و خارج عراق خود را به این شهر می رسانند.

پروژه درختکاری خیابنها و معابر شهر مقدس کربلا یکی از این خدماتیست که آستان مقدس عباسی در راستای زیباسازی این شهر مقدس در برنامه کاری خود داشته و بر اجرای آن تاکید دارد.

این پروژه از هشت سال پیش آغاز گردیده و در اغلب خیابانها و مناطق مسکونی کربلای معلی اجرا شده است. در این پروژه درخت هایی که با شرایط جوی شهر کربلا سازگاری دارند غرس شده اند و تا کنون شهر مقدس کربلا شاهدد غرس ده ها هزار اصله نهال بوده است.

پروژه درختکاری در شهر مقدس کربلا همچنان با جدیت ادامه داشته و فرآیند آبیاری و نگهداری از نهال های غرس شده نیز بر عهده آستان مقدس عباسی می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: