Mukaddes Türbe Genel Sekreteri: “Bakî’nin yıkılması; bilinçte bir baş aşağı düşüş, cehaletin hüküm sürmesi ve İslam’ın aydınlık çehresini değiştiren karanlık bir sistir.”

Müh. Muhammed el-Uşeykar
Törende konuşan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi adına Mukaddes Türbe Genel Sekreteri Müh. Muhammed el-Uşeykar (Başarısı daim olsun) şunları söyledi: “Allah-u Teâlâ’nın bereketleri ve bizleri bürüyen nimetleri ile; ‘Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) hikmetin emanetçisi ve vahyin tercümanı’ sloganı altında Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) Kültür Festivalini düzenliyoruz. Ehlibeyt İmamları’nın (Hepsine selâm olsun) beşincisi olan bu yüce İmam’ın bazı nurları ve (cevherlerine) vakıf olmak için...”

“Bu festivalin üçüncüsünün düzenlenmesi ile Allah-u Teâlâ’nın hidayet ve rüşd (olgunluk) nurları ile nurlanıp bereketlenmekteyiz. Bu (festival) aracılığıyla O’nun müşerref İmameti’nden önemli bölümler ile o bölümlere eşlik eden; bidat, zulüm ve dalalet önderlerinin gölgesinde etki edip büyüyen akaidi sapkınlıkların üzerinde durmayı ümit ediyoruz.”

Hz. İmam Bâkır (O'na selâm olsun) da onları (sapkınlıkları ve bidatleri) çürütmek için çalışmalar yapmıştı. Zira o öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini yaran (genişleten) “Bâkır-ul ulûm” idi. Aynı şekilde O’nun yaşadığı mazlumiyetin bir kısmını ortaya koymaya çalışacağız. İslam âlemini günümüze dek ayakları altında inleten kör tekfirin fetvası ile Bakî Kabristanlığı’nda bulunan kabri, orada bulunan diğer Hidayet Önderleri’nin kabirleriyle beraber yıkılmıştı.”

“Mukaddes Bakî’nin yıkılışı münasebeti birçok yürek acısı ve kederi de beraberinde getiriyor. Çünkü bu münasebet; bilinçte bir baş aşağı düşüş, cehaletin hüküm sürmesi ve İslam’ın aydınlık çehresini değiştiren karanlık bir sistir.”

“Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi festival takvimine Bakî İmamları’nı (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ilgilendiren özel festivaller koymuştur. Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) için de her yıl mubarek doğum günü yıldönümü olan Ramazan ayının on beşinci gününde özel bir festival tahsis edilmiştir.”

“Hz.İmam Seccâd (O'na selâm olsun) için de Şahadetin Baharı Kültür Festivali’nde özel bir alan ayrılmıştır. Hz. İmam Sâdık (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da Risaletin Baharı’nda ya da aynı günde doğduğu, Beşeriyetin Kurtarıcısı Resûl-i Âzam Hz. Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) mubarek doğum gününü (mevlid-i şerîf) anmak için düzenlenen merkezî kutlamada anılmaktadır. Hz.İmam Bâkır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) festivali ile anmaya ve kutlamaya yönelik düzenlenen bu festivaller halkasına (bir yenisi daha eklenmiş oldu).”

“Hz. İmam Bâkır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Dedesi Şehîd Torun’un (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gölgesinde dört yıl yaşamıştır. Eşsiz şahsiyeti Şehîd Torun’un (Hz. İmam Huseyn’in - Allah'ın selâmı üzerine olsun) hayatında tecellî eden ilahi boya ile renklenmiştir. Kuşkusuz Kerbelâ faciası Hz. İmam Bâkır’ın (O'na selâm olsun) gönlüne özel desenlerini bırakmıştı. Zira an be an (o facianın) manzaralarını görmüş ve şahitlik etmişti. Çünkü diğer Haşimî hanedânın diğer evlatları ile birlikte O da orada hazır bulunuyordu.”

“O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) hayatı kerîm bir hayattı, ilahi boya (ile renklenmişliğin) üstün bir örneğiydi ve şu günümüze dek, Allah-u Teâlâ’ya sulûk eden (O’na yaklaşmak için ilerleyen) kimselerin yolunu aydınlatan apaydın bir gölgedir.”

“Bu yüzden İmamlarımız’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) çizdiği yolu devam ettirmek ve onların ilimleri, mirası ve güzel yaşantısını korumak bâbından; bunların nesilden nesile aktarılması ve ümmetlerin de halkların da Onlar’ın doğru yolu ile aydınlanması için (bir çağrıda bulunuyoruz)... Yazar ve müellif tüm kardeşlerimizi (Allah onlara izzet versin); bu alanda tanıtıp bilgilendiren yazılarını sürdürmeye ve İslam’ın asil kütüphanesini objektif kitaplar ile zenginleştiren, Ehlibeyt İmamları’nın (Hepsine selâm olsun) ve bu saf kaynaktan beslenip yol alan saygın ulemanın hazinelerini ve maarifini (bilişlerini) ön plana çıkaran festivallere, konferanslara ve telif ile yazı yarışmalarına katılmaya çağırıyoruz.”

“Böylelikle Allah’ın (Azze ve Celle) dünyayı kurtuluş ve güvene götürmek için gönderdiği o varlık nurlarının; o yeryüzünü ve semâyı aydınlatan nurların Allah-u Teâlâ katından bağışlanan bereketleri vesilesiyle nimetlerle dolu bir yarın yaşayabilir ve çok daha aydın, çok daha ümit verici bir dünyada yaşatabiliriz.”

“Ve Dualarımızın sonu “Âlemlerin Rabbi’ne hamdolsun”dur. Allah’ın salât ve selâmı O’nun Emîn Resûlü (Pek güvenilir elçisi) Hz. Muhammed’e ve O’nun hem hidayete ermiş olan hem de hidayete erdiren Hanedânı’na (Ehlibeyti’ne) olsun!”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: