به منظور پیگیری اقدامات صورت گرفته برای آغاز سال تحصیلی جدید، رئیس هیات امنا از مدارس العمید بازدید نمود.

با توجه به برتری چشمگیر مدارس العمید وابسته به آستان مقدس عباسی طی چند سال فعالیت آن، آستان مقدس عباسی تلاش دارد تا سطح آموزشی این مدارس را مطابق برنامه از پیش تعیین شده ارتقا بخشد. به همین منظور و برای پیگیری روند اقدامات صورت گرفته، سید محمد الاشیگر رئیس هیات امنای حرم مطهر از چند مدرسه از مجموعه مدارس العمید بازدید و در جریان روند اقدامات صورت گرفته برای استقبال از سال تحصیلی جدید قرار گرفت.

دراین بازدید دکتر عباس الموسوی رئیس قسمت آموزش ابتدایی و عالی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام و ماجد الربیعی معاون اداری این قسمت آقای مهندس الاشیگر را همراهی نمودند.

دکتر الموسوی در این بازدید شرح مبسوطی از اقدامات صورت گرفته برای استقبال از سال تحصیلی جدید و همچنین نیازمندی های مدارس برای حفظ و ارتقای سطح آموزشی این مدارس ارائه نمود. در این بازدید همچنین آقای الاشیگر در جریان برنامه های مدارس العمید برای بالا بردن سطح کیفی آموزش در این مدارس قرار گرفت. مهندس الاشیگر دراین بازدید همچنین از مرکز جذب و استخدام معلمان که در حال حاضر مشغول انجام مصاحبه با معلمان برای جذب و استخدام می باشند بازدید نمود.

مهندس سید محمد الاشیگر رئیس هیات امنا در این دیدار از دست اندرکاران قیسمت آموزش ابتدایی و عالی حرم مطهر خواست تا نهایت تلاش خود را برای تحقق اهداف این پروژه آموزشی بکار بندند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: