اولین دانشکده علوم پزشکی غیر دولتی عراق از سوی آستان مقدس عباسی بزودی افتتاح خواهد شد.

یکی از سالنهای دانشگاه
آستان مقدس عباسی خود را برای افتتاح اولین دانشگاه علوم پزشکی غیر دولتی عراق آماده می سازد. این دانشگاه با نام دانشگاه علوم پزشکی العمید و بر اساس معیارهای کیفی و اموزشی بین المللی به زودی آغاز بکار خواهد نمود. در مرحله اول، این دانشگاه سه دانشکده علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری را در بر خواهد گرفت و به تدریج سایر دانشکده های مرتبط در آن افتتاح خواهند شد.

راه اندازی این دانشگاه در چارچوب اهداف توسعه آموزشی و دانشگاهی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام و در پی موفقیت دانشکده علوم انسانی الکفیل و درخواستهای دانشجویان ممتاز برای تحصیل در دانشگاه های وابسته به آستان مقدس عباسی صورت گرفته است.

این دانشگاه در زمینی به مساحت 62500 متر مربع احداث گردیده و از لحاظ طراحی مشابه دانشگاه های علوم پزشکی عراق طراحی شده است. در طرح این دانشگاه تلاش شده تا فضایی منحصر بفرد برای آموزش و در سطح سایر دانشگاه های پیشتاز در زمینه علوم پزشکی فراهم گردد.

این دانشگاه دارای پانزده تالار آموزشی مجهز به تجهیزات آموزشی، آزمایشگاه های مختلف، ساختمان اداری و ریاست، خوابگاه دانشجویی، مسجد، باشگاه ورزشی، درمانگاه و پارکینگ خودرو می باشد.

محل احداث این دانشگاه بارها از سوی کمیته های مختلف در وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق مورد بازدید قرار گرفته و نظرات اصلاحی و بهبودی این کمیته ها در مراحل احداث دانشگاه به اجرا گذارده شده و در نتیجه معیارهای بین المللی در ساخت این دانشگاه رعایت شده است.

این کمیته ها همچنین از بیمارستان تخصصی االکفیل بازدید بعمل آورده و توانایی این بیمارستان برای آموزش عملی دانشجویان را تائید نموده اند.

این دانشگاه از سال تحصیلی 2018-2017 دانشجو جذب خواهد نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: