Zilkâde ayının ilk günü: Yeryüzü Hz. Masume’nin (O'na selâm olsun) mubarek doğumu ile nurlandı

Zilkâde ayının ilk günündeyiz. Bu günde Nübuvvet Hanedânı Pâk Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) kutlu şeceresine bereketli bir dal daha eklenmiş ve “Masume” lakabı ile bilinen Hz. İmam Musa Kâzım’ın kızı Hz. Fatıma (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) dünyaya gelmiştir.

Hz. Masume (Allah'ın selâmı üzerine olsun) H.173 senesinde Zilkâde ayının ilk gününde Medîne-i Münevvere’de doğmuş ve Ağabeyi Hz.İmam Rıza’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) himayesinde büyümüştür. Çünkü Abbasî rejiminin başında bulunan Harun, Hz. Masume’nin babası Hz.İmam Musa Kâzım’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kızının doğduğu senede hapse attırmıştır. Hz. Fatıma bint-i Musa Kâzım’a (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) “Masume” lakabını da Hz.İmam Rıza (Allah'ın selâmı üzerine olsun) vermiştir. Dedesi Hz. İmam Cafer-i Sâdık (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da annesi henüz onu doğurmadan “Ehlibeyt’in Kerîmesi” lakabını vermiştir. Mubarek validesinin adı Tuktem’dir ve cariyedir. Hz. Masume, Hz. İmam Musa Kâzım’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) en faziletli ve en üstün makama sahip kızlarından biri sayılmaktadır. Pâk ziyaretgâhı Mukaddes Kum kentindedir. Yüksek bir kubbesi, zarîhi, birçok avlusu ve çokça hizmetkâr ve vakfı vardır. Kum halkının göz aydınlığıdır; zorluklar gelip çattığında oraya sığınır, makâmın sahibinin kendi katındaki hürmetine dertleri ve sıkıntıları ortadan kaldırması için Allah-u Teâlâ’ya dua ederler. Her sene bu pâk mekândan feyz edinmek ve Hz. Masume’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyareti ile ecir ve sevâp kazanmak için başka şehirlerden ve çok uzak şehirlerden gelenler vardır.

Kaynaklarda Hz. Fatıma Masume’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretinin faziletini belirten çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Onlardan bazısı şunlardır:

1- Sâd b. Saîd; Fatıma bint-i Musa bin Cafer’in kabrini (ziyaret etmenin faziletini) Ebul Hasan Hz.İmam Rızâ’ya (O'na selâm olsun) sorduğunda şöyle cevap aldığını naklediyor: “Evet, onu ziyaret eden kimseye cennet vardır.”

2- Hz.İmam Cevâd (O'na selâm olsun) şöyle buyurmuştur: “Kum’daki halamı ziyaret eden kimseye cennet vardır.”

3- Sâd, Hz.İmam Rızâ’dan (O'na selâm olsun) şöyle naklediyor: “Ey Sâd; sizde bize ait bir kabir vardır.”

Ben de “Sana fedâ olayım! Musa kızı Fatıma’nın kabri mi?” dedim.

“Evet; O’nun hakkını tanıyarak O’nu ziyaret eden kimseye cennet vardır.” diye buyurdu.

4- Hz. İmam Sâdık (O'na selâm olsun) şöyle buyurmuştur: “Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) bir haremi (yasak, mukaddes mekânı) vardır; o da Medîne’dir. Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) de bir haremi vardır; o da Kûfe’dir. Bizim de bir haremimiz vardır; o da Kum beldesidir. Orada Fatıma adında, evlatlarımdan bir kadın defnedilecektir. Her kim O’nu ziyaret ederse cennet ona farz olur.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: