Yazma Eserler Restorasyonu Merkezi’nden “Tarihi eser niteliğindeki yazma eserlerin muayenesi ve analizi” konulu kurs

Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Yazma Eserler Restorasyonu Merkezi “Tarihi eser niteliğindeki yazma eserlerin muayenesi ve analizi” adını taşıyan bir kurs düzenledi.

Bilindiği gibi halklar ve medeniyetler bıraktıkları uygarlık mirası ile ölçülür. Bu mirasın bir parçası da kuşkusuz yazma eserler. Haberimizin konusu olan kurs da bu mirasın bir parçası olan yazma eserlerine yönelik. Kursta tarihi eser niteliğinde olan ve nadir bulunan yazma eserlerin telef olmaktan korunması, yaşatılması ve onarımına dair bir dizi eğitim veriliyor.

Uluslararası El-Kefîl Ağı’na kurs hakkında bilgi veren Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserlerin Onarım ve Restorasyonu Merkezi Müdürü Leys Ali Huseyn şunları söyledi: “Yazma Eserlerin Onarım ve Restorasyonu Merkezi Kahire Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi işbirliği ile yazma eserler ve onarımına dair özel bir kurs düzenlemektedir. Kurs kapsamında ışınlar ve gelişmiş modern cihazlar kullanarak muayene ve analiz yapımı öğretilmektedir. Bu kurs ve çalıştay; Yazma Eserlerin Onarım ve Restorasyonu Merkezi’nin yurtdışından liyakat sahibi yabancı eğitmenleri getirmek suretiyle düzenlediği eğitimlerdendir.”

“Bu kurs ve çalıştayın yararı (Mukaddes Türbe) üyesinedir. Çünkü Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yazma eserlerin muayene ile tahlili alanında ve genel olarak da arkeolojik çalışmalarda kullanılacak modern cihazlar etmeye doğru yönelmiştir. Bunun sebebi de Mukaddes Türbe’nin genelde arkeoloj ve özel olarak da yazma eserler alanında hep daha ileri (parolasıyla hareket etmesidir.) Yazma Eserlerin Onarım ve Restorasyonu Merkezi sahip olduğu onarım cihazları açısından Irak’ta gelişmiş merkezlerden biri sayılmaktadır.”

Kurs eğitmeni Kahire Üniversitesi El-Ezher Fakültesi üyesi Murat Fazıl Muhammed şunları söyledi: “Kurs ‘Tarihi eser niteliğindeki yazma eserlerin muayene ve analizi’ başlığını taşıyor ve yazma eserlerin muayenesine dair tüm yöntemleri tanıtıyor. Bu muayene de hattın türü, kullanılan kağıdın türü ve içerdiği mürekkebin türleri aracılığıyla yapılıyor. Yazma eserin tam bir nitelemesi yapılıyor ve yazma eserde olan telef (biçimleri) tanınıp tespit ediliyor. Bunun aracılığıyla da atılacak adımlar ve onarımda kullanımı mümkün olan malzemeler belirleniyor. Muayene göz ile yapıldığı gibi kızıl ötesi ya da mor ötesi ışınlardan yararlanarak elektronik yolla da yapılabiliyor. 13 gün boyunca sürecek olan kursta her gün dört saat boyunca süren teorik ve pratik eğitim veriliyor.”

“Gerek kullanılan malzemeler olsun gerekse de Merkez bünyesinde çalışanların deneyimi olsun Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki çalışma düzeyi çok yüksek.”

Kursiyerler ise sunulan değerli bilgilerden yararlandıklarını ifade edip duydukları memnuniyeti dile getirdi ve yazma eserler alanındaki deneyimleri geliştirmeye katkı sağlayan böylesi kursların daha fazla düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: