فراخوان 3000 تن از نیروهای احتیاط لشگر العباس علیه السلام

فرماندهی لشگر العباس علیه السلام 3000 تن از نیروهای احتیاط خود را برای مشارکت در عملیات آزادسازی تلعفر به خدمت فرا خواند.

فرماندهی لشگر العباس علیه السلام ضمن صدور این بیانیه از بررسی توان رزمی این نیروها برای شرکت در عملیات از سوی مرکز آموزش الکفیل خبر داده و مشارکت این نیروها در عملیات آزادسازی تلعفر را منوط به داشتن آمادگی رزمی بر اساس نظر آموزشکده الکفیل دانست.

فرماندهی لشگر العباس علیه السلام انتخاب نیروهای این لشگر برای حضور در عملیات آزادسازی تلعفر را موجب خرسندی دانسته و اظهار امیدواری نموده اسست تمامی نیروهای حد الشعبی امکان حضور در عملیات آزادسازی تلعفر نصیبشان گردد. لازم به ذکر است چندی پیش فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از لشگر رزمی العباس علیه السلام برای شرکت در عملیات آزادسازی تلعفر دوشادوش سایر نیروهای مسلح عراق دعوت بعمل آورده بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: