ارسال کمک های آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام برای رزمندگان مستقر در مرز عراق - سوریه

آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام همچنان به پشتیبانی خود از جبهه های نبرد حق علیه باطل و رزمندگان نیروهای مسلح عراق و حشد الشعبی ادامه می دهد.

این بار کاروان کمک های آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام برای رزمندگان مستقر در مرز بین عراق و سوریه ارسال گردید.

کاروان ارسالی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام از سوی کمیته ارشاد و پشتیبانی معنوی و لجستیک آستان مقدس عباسی تدارک دیده شده و برای این منطقه عملیاتی ارسال شده است.

شیخ حیدر العارضی مسئول هیات اعزامی به این منطقه عملیاتی در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت: با توجه به منویات مرجع اعلای جهان تشیع مبنی بر پشتیبانی جبهه ها و رزمندگان و به عنوان بخشی از وظیفه ملی و مذهبی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام، کاروان هایی برای پشتیبانی از جبهه ها و رزمندگان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند و این کاروان در راستای همین سیاستگذاری حرم مطهر می باشد. لازم به ذکر است این کاروان در برگیرنده مواد غذائی، لباس و ... بود که بین رزمندگان توزیع گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: