“Hacılara su vermek bizim için şereftir”: Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Sulama Şubesi’nden hacılara su ikramı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Sulama Şubesi’nin sunduğu hizmetler Hz.İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mubarek Ziyaretgâhları’nın ziyaretçilerine su temin etmekle kısıtlı değil. Şubenin bunun yanı sıra birçok etkinlik ve çalışması bulunuyor. Bunlardan biri de üç yıldır peşpeşe düzenlemekte olduğu hacı adaylarına su ikramı hizmeti. Şube Irak’ta Nuheyb – Ar’ar güzergâhı üzerinden kara yoluyla hac farizasını eda etmek üzere Mekke’ye giden hac kafilelerine soğuk içme suyu temin ediyor.

Irak – Suudi Arabistan sınır kapısında Hac kafilelerinin karşılanması esnasında bizzat bölgede bulunan Sulama Şubesi sorumlusu Hacı Ahmed Henûn gerçekleştirdikleri çalışma ile ilgili olarak şunları söyledi: “Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Rahmân’ın konuklarına yönelik vecîbesinin bir parçası olarak Mukaddes Türbe’deki Hizmet İşleri Bölümü’ne bağlı Sulama Şubesi aracılığıyla binlerce litre su ve buz kalıpları temin etmiştir. Kurulan sulama istasyonları aracılığıyla gerçekleştirilen bu çalışma için her türlü araç ve personel ihtiyacı hazırlanmıştır. 6 Ağustos 2017 günü ilk hac kafilesinin girişinden bu yana RO (Ters Ozmos türü) içme suyu dağıtılmaktadır. Sulama Şubesi o günden bu yana bıkıp usanmadan hatta birbirleri iler yarışarak sürekli bir biçimde hizmet etmektedir.”

“Tam kapsamlı bir plan hazırladık. Plan çerçevesinde hac kafilelerinin sayısı ile uyumlu olarak her gün yaklaşık 3000 litre soğutulmuş su ve 30000 tek kullanımlık (su dolu) su bardağı temin etmekteyiz. Bu çalışma sınır kapısının tüm giriş ve çıkışlarına yerleştirilen 60 istasyondan gerçekleştirilmektedir. İstasyonlara su özel araçlar yoluyla temin etmektedir. Ayrıca buzun korunması için Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Buz Fabrikası’ndan 600 kalıp kapasiteli özel soğutucu araç temin edilmiştir.”

“Bu hizmeti; kendimiz için bir şeref sayıyoruz. Böylelikle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyaretçilerine hizmet etmenin şerefine ek olarak bir şerefe daha nail olmuş olduk. Çünkü Efendimiz Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) “Sakî”dir. (Susuzlara su getirendir) Biz de O’nun adına hacılara su ikram ettik. Böylelikle O’nun manevi makâmının bereketleri onlara dek uzanmış ve susuzluklarını gidermiş oldu.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: