Gadîr-i Hum gününün anlamı ve ifade ettikleri üzerine...

Gadîr olarak adlandırılmasının sebebi:

Gadîr günü; Mekke ile Medîne-i Münevvere arasında bulunan Gadîr-i Hum denen bir yerden adını almıştır. Hz. Peygamber Efendimiz (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Allah’ın (Azze ve Celle) emri ile; veda haccının dönüşünde bu günde – yani Zilhicce ayının on sekizinci gününde – bu yerde on binlerce sahabiyi toplayıp bir ilanda bulunmuştur.

Gadîr günü nedir?

Nebevî hicretin onuncu senesinde Zilhicce ayının on sekizinci günüdür.

Bu günde Hz. Resûl Muhammed Mustafa (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Allah’ın (Azze ve Celle) emri ile Hz.Ali bin Ebî Talib’i (Allah'ın selâmı üzerine olsun) O’ndan sonraki halîfe, vasî, imâm ve velî olarak atamış ve bunu ilan etmiştir.

Bu gün yüce bir gündür ve hadîs-i şerîflerde bu günün büyüklüğüne dair birçok açıklama yer almıştır. Mesela Hz.İmam Ali Rıza babasından, o da atalarından (Allah'ın selâmı hepsine olsun) şöyle nakletmiştir: “Gadîr günü semâda arzdakinden daha meşhurdur.” (Hadislerde bahsedilen “semâ”nın fiziksel gökyüzü değil, manevi boyutun kastedilebileceğini de hatırlatmak isteriz. Editör.)

Hz.İmam Cafer-i Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle naklolunmuştur: “Ve (gadîr gününün) semâdaki adı ‘Yapılmış (alınmış) olan ahdin günü’ ve arzdaki adı ise ‘Alınmış olan misakın (sözün) ve şahit olunmuş olan toplanışın günü’dür.”

Hz.İmam Rıza’dan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle naklolunmuştur: “Allah’a yemin olsun ki; insanlar eğer bu günün faziletini hakikati ile bilselerdi melekler onlarla her günde on defa tokalaşırdı.”

Bu hadise mubarek Nebevî bîsetten – Kur’ân-i Kerîm’in inmesi ve Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) onu tebliğ etme vazifesinin başlamasından – sonra en önemli ikinci olaydır.

Gadîr Bayramı

Gadîr Bayramı bir bayram günüdür; hatta bayramların en yücesi ve en şereflisidir. Allah’ın en büyük bayramıdır. Allah (Azze ve Celle) bu günde bayram yaptırmadığı hiçbir peygamber göndermemiştir. Yani başka bir deyişle Allah (Azze ve Celle) gönderdiği her bir peygambere bu günde bayram yaptırmıştır. Zira bu günde din kemâle ermiş ve nimet tamamlanmıştır.

Hz. İmam Cafer-i Sâdık’ın babasından, Babası Hz. İmam Musa Kâzım’ın pâk atalarından, onların da Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle rivayet ettiği naklolunmuştur: “Gadîr-i Hum günü ümmetimin bayramlarının en faziletlisidir (üstünüdür). O gün; Allah-u Teâlâ’nın bana (o günde) kardeşim Ebu Talib oğlu Ali’nin (O'na selâm olsun) benden sonra yol bulacakları bayrak (nişane) olarak atandığını zikretmemin emredildiği gündür. O gün; Allah’ın onda dinini kemâle erdirdiği, ümmetime nimeti tamamladığı ve onlar için İslam’a razı olduğu gündür.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: