صحن مطهر حضرت عباس علیه السلام با فرش قرمز، فرش گردید.

قسمت خدمات حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام درادامه برنامه های خود برای استقبال از زائران عاشورای حسینی، صحن مطهر عباسی را با 2500 متر مربع موکت قرمز رنگ به نشان ایام پیروزی خون بر شمشیر فرش نمود.

این موکتها در جای جای صحن مطهر و ورودی های آن و به منظور محافظت از قالی های صحن مطهر و تسهیل حرکت زائران مفروش گردیده اند.

لازم به ذکر است قسمت خدمات حرم مطهر عباسی همانند سایر بخش های حرم مطهر تمام توان انسانی و موتوری خود را برای خدمت رسانی حداکثری به زائارن سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام به کار بسته و این خدمات با فرا رسیدن عاشورای حسینی وبرپائی مراسم عزای طویریج به حداکثر خود خواهد رسید. در خدمت رسانی به زائران جمعی از نیروهای داوطلب نیز حضور فعال دارند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: