سیزدهم محرم ، یادآور تدفین پیکر شهدای کربلا توسط قبیله بنی اسد

روز سیزدهم محرم، شهر مقدس کربلا شاهد برپائی مراسم نمادین تدفین پیکرهای مطهر شهدای کربلا از سوی قبیله بنی اسد بود.

زنان قبیله بنی اسد در سال 61 هجری هنگامی که به صحرای کربلا رسبدند با پیکرهای قطعه قطعه شده و بدون سری روی زمین مواجه شدند که بدون غسل و کفن ترک شده بوده و آفتاب سوزان کربلا آنها را گداخته بود. بنی اسد وسایل لازم برای دفن این اجساد را مهیا نمودند اما در چگونگی دفن این اجساد حیران شدند چرا که پیکرهای مطهر فاقد سر بوده و قطعه قطعه شده بودند و نمی دانستند که هر بدن متعلق به کیست تا آنکه امام سجاد علیه السلام در محل حاضر شدند و پس از معرفی خود به بنی اسد، با کمک ایشان پیکر های مطهر شهدا را به خاک سپردند.

نوادگان قبیله بنی اسد امروز به تاسی از آنچه اجداد خود در سال 12 هجری انجام دادند، مراسمی نمادین با همین مضمون در روز 13 محرم برگزار می نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: