Mukaddes Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) Türbesi’nden Erbain ziyaretine yönelik Uluslararası Konferans

Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Kerbelâ Araştırmalar Merkezi Erbain ziyaretine yönelik Uluslararası Konferans düzenledi. 23 Muharrem-i Haram 1439 (14 Ekim 2015) Cumartesi günü sabahı başlayan konferansın sloganı “Erbain ziyareti; anlamları ve gösterdikleri...” oldu.

Çok sayıda din adamı ve akademisyenin hazır bulunduğu konferansın açılışında Mukaddes Hz.Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî (İzzeti daim olsun) bir konuşma yaptı. Şeyh Kerbelâî’nin konuşmasında şunlar yer aldı: “Erbain ziyaretinin en büyük imanî, itikadî ve duygusal toplanmanın olduğu artık herkes için aşikâr olmuştur. Zira gerek Irak’tan gerekse de Irak dışından gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da fazla artmaktadır. Üzerimize düşen bu toplanışın dini, ahlakî, itikadî ve fikrî olarak ulaşılması arzu edilen hedefe doğru nasıl işlevselleştirileceğini ???, böylesi konferansta sunulan tezleri gerçek hayatta nasıl uygulayacağımızı, bunlardan nasıl yararlanacağımızı ve bunları gelecek ziyaretlerde nasıl pratiğe dönüştüreceğimizi bilip öğrenmektir. Böylelikle dünyaya bu gerçekliğe yönelik bir portre yansıtılabilecektir. Hiçbir devlet; yirmi beş günü aşkın bir süre boyunca (Erbain ziyaretinde sunulan) hizmeti sunamaz. Bunun belgelenmesi zorunludur.”

“Elimizde fikrî potansiyeller bulunuyor. Bunlar onlara sunulan öne sürdükleri fikirleri açıklamaya uygun mekanizmalar aracılığıyla kemâline erer. Bunları o toplanışta istenen hedeflere ulaşabilmek için aktif ve etkin kılmak istiyoruz. Bunların ilki de inançsal bilinci geliştirmek ve o uygulamaların nasıl onları uygulayan kişinin şahsiyetini değiştirecek uygulamalara dönüştürüleceğidir. İkincisi de o ayinsel uygulamaların şerî hükümler ile uyumlu, harmonik kılmak ve (başka) bazı şerî, ahlakî, itikadî vb uygulamlar ile çelişmeyen (uygulamalar olmasını sağlamaktır). Üçüncü hedef ise itikadî ve millî motivasyondur. O zaman da DAİŞ (DEAŞ,IŞİD) teröristlerine karşı kifai cihad fetvası ve bu fetvaya yapılan büyük icabet üzerine düşündüğümüzde Taff (Kerbelâ Olayı) mektebindeki çoğu ilkenin o savaşçıların çoğu savaşçıda canlandırıldığını görmekteyiz.”

Şeyh Kerbelâî ayrıca Erbain ziyaretinin konumu ve önemini beyan etmeye yönelik çalıştayların önemine vurgu yaptı ve böylesi konferans ve buluşmaları işlevselleştirebilme??? ve gelecek mevsimlerde onlardan yararlanılabilmesi için ziyarete yakın olmayan vakitlerde düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Şeyh Kerbelâi ayrıca “Uzmanların üzerine düşen; bu konferanslarda hedef kitleleri, araştırmaları ve onları nasıl etkileyeceklerini tespit etmektir” dedi.

Mukaddes Değerleri Müdafaa Merkezi Şeyh Yusuf Nasırî ise şunları söyledi: “Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Erbain ziyareti projesi Mukaddes Değerleri Müdafaa Merkezi’nin inşa edilmesini üstlendiği stratejik projelerin en başında gelenlerden sayılmaktadır. Çünkü Dünyanın dört bir yanından Müslümanların gönlünde çok büyük bir öneme sahiptir. Zira böylesi konferanslar Erbain Ziyareti’nin boyutlarının (neler olduğu) ve ziyaretin sahip olduğu gerek ahlakî gerek eğitimsel gerek coğrafî gerekse de psikolojik etkilerinin araştırılmasına ışık tutmaktadır. Bu mukaddes mekândan ilgili efendileri ziyareti uluslararası platformlar ve özellikle de UNESCO’daki Global Anma Programları arasında kaydetmeye davet ediyorum. (Böyle yapsınlar) ki dünya Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) takdim ettiklerinin ve O’nun izinden gidenlerin, dostlarının gönlünde bıraktığı etkiyi bilsin.”

Konferansta Erbain ziyareti ansiklopedisi Üst Kurulu adına da bir konuşma gerçekleşti. Üst Kurul adına konuşan Seyyid Muhammed Ali Hilû “Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin düzenlediği tüm dünya çapındaki konferans ve forumlar mezhebin hizmetine yöneliktir. Bu ilmî konferansımız aracılığıyla düzenlenmesinin ardındaki hedeflere dair bazı hususlara açıklık getirmeyi arzuluyorum:

1-Erbain ziyaretinin ve tüm merasimlerinin dini toplumsal ayinler olarak korunup belgelenmesi ve gerek birey gerekse de toplumsal bazda etkilerinin gözetlenip takip edilmesi.

2-Erbain ziyaretinin ırak ve Dünya uygarlık mirasındaki rolünü ortaya koymak ve boyutlarını, maksatlarını ve İslam toplumlarındaki toplumsal, kültürel ve medenî etkilerini açıklamak.

3-Bu mubarek ayinin sonucunda doğan muhtelif boyutların araştırılması ve dinler arası bir arada yaşam, diyalog ve hoşgörüde işlevselleştirilmesi.

4-Ziyarette duyulan esas gereksinimlerine vakıf olmak ve muhtelif alanlardaki ihtiyaçlarını temin etmek.

5- Ziyareti global miras bünyesinde kaydetmek.

Erbain ziyaretinin hizmet, coğrafya, eğitim ve psikolojik realitelerine dair bilimsel ve akademik araştırmalara sahne olan konferansın sonunda katılımcılara teşekkür sertifikası dağıtıldı. Kerbelâ’daki Araştırmalar Merkezi Müdürü Abdulemîr Aziz el-Kureyşî yaptığı açıklamada şunları söyledi: “(Adı geçen) merkez yıllardır Erbain ziyareit dosyası üzerinde yoğun bir biçimde çalışmaktadır. Özellikle de ziyaretin UNESCO örgütünde kaydedilmesi ile ilgili olarak. Bu konferans ile (adı geçen) merkezin bu rekabet meydanındaki bu büyük milyonluk ziyarete hak ettiği konumu ve önemi vermeye yönelik gayretleri taçlanmıştır. Bugün bu konferansta Irak’ın muhtelif üniversitelerinin hepsinde yetişmiş araştırmacı kalemlere ait 50 tezin yanı sıra Bahreyn, İran, Suriye, Suudi Arabistan gibi başka ülkelerden de katılım gerçekleşmiştir. Sunulan çalışmaların hepsi; ziyaretin öneminden, yerinden ve cömertlik, eli açıklık ve barış içerisinde ortak yaşam gibi üstün prensiplerin canlandırıldığı bir ortam oluşundan söz etmiştir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: