Mukaddes Kerbelâ hizmetkârlarından Hz.İmam Seccâd’ın (O'na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle özel taziye töreni

Mukaddes Hz. İmam Huseyn ve Hz.Ebulfazl Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri; Hz. İmam Seccad’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti yıldönümü olan 16 Ekim (25 Muharrem 1439) gününde özel matem düzenledi. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda (Sahn-ı Şerîf) başlayan Mukaddes Türbeler hizmetkârları özel matem merasimi, matem alayının Beynel-Haremeyn Meydanından geçişi ile devam etti ve Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda Mukaddes Türbeler hizmetkârları ile birlikte düzenlenen ortak matem meclisinin ardından son buldu.

Hz.İmam Seccâd, Hz. İmam Huseyn’in oğlu Hz.İmam Ali’dir (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun). Pâk Ehlibeyt İmamları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dörrdüncüsüdür. Künyesi Ebul Hasan’dır. En meşhur lakapları Zeyn-el Abidîn (İbadet eden kimselerin güzel olanı) ve Seccad’dı (Pek çok secde eden). Validesi Yezdecird kızı Hz. Şahzenân hanımefendidir. Müminlerin Emîri (O'na selâm olsun) doğuda bir tarafa Hurays b. Cabir el-Hanefî’yi vali olarak atamış o da Yezdecird’in iki kızı ona esir olarak göndermişti. Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib (Allah'ın selâmı üzerine olsun) de bunun üzerine Şahzenân’ı Hz. Huseyn’e (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve diğer kızı da Muhammed b. Ebî Bekr’e verdi. Hz. Huseyn’in Hz. Şahzenân (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ile evliliğinden Hz.İmam Zeynelabid (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dünyaya gelmiştir. Muhammed b. Ebî Bekr ile Şahzenân’ın kızkardeşinden de Kasım isimli bir erkek çocuğu doğmuştur.

Hz.İmam Seccâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) H. 38 senesinde Medîne-i Münevvere’de dünyaya gelmiş ve Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile iki yıl, ardından Amcası Hz. Hasan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile on yıl, sonrasında da Babası (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile on bir yıl ve Babası Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin ardından otuz dört yıl yaşamıştır. Hz. İmam Zeynelâbidîn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) H.95 57 yaşında zehirletilmiş ve şehid olmuştur. Babası Şehitlerin Efendisi, Hane Halkı ve Dostları’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) şahadetinin ardından Allah-u Teâlâ’nın seçimi ve Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) önceden tebliğ etmiş olduğu gibi hidayet önderliği (İmamet) vazifesi Hz.İmam Zeynelabidîn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) tarafından icra edilmiştir.

Selâm olsun Huseyn’e, Huseyn oğlu Ali’ye, Huseyn’in evlatlarına ve Huseyn’in dostlarına!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: