Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nden Erbain ziyaretine dair tavsiyeler

Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü; Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin kırkıncı günü yıldönümü hatırası (Erbain) ziyareti sürecine katılan Huseynî matem alaylar ve hizmet gruplarına yönelik bir çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda ziyaretin kutsiyetine yaraşan bir şekilde geçmesi için yayınlanan tavsiyelere uyulması ve bağlı kalınması vurgusu yapıldı.
  • 1- Matem alayı ve hizmet grubu üyesi tüm kardeşler namazların vaktinde kılmaya özen göstermelidir. Herkes olduğu yerde kılmalıdır. Namaz esnasında hoparlörlerin ve ses kayıtlarının açılması yasaktır. Namaz esnasında bunların sesi kısılmalı ve mukaddes dinimizin hürmeti gözetilmelidir.
  • 2- Tüm Huseynî matem alayları kendi vakitlerine uymalıdır. Her matem alayı zincir ya da sinezen olmak üzere birer kez Mukaddes Türbelere inip matem düzenleme hakkına sahiptir. Zincir matemi 16 ve 17 Safer günleridir. Sinezen matemleri de 18 ve 19 Safer gününde olacaktır.
  • 3- Matem alaylarının buluşma yeri Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kıble Kapısı’nda yer alan direğin önündeki platformdur ve her biri önceden akış programında belirlenen zamanda Mukaddes Ziyaretgâh’a giriş yapacaktır.
  • 4- Matem alaylarının Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusuna (Sahn-ı Şerîf) girişi sadece Kıble kapısından ve Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na çıkışları da sadece Kadîyy-ul Hacât Kapısı’ndan olacaktır. Akabinde Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne giriş yapacaklar, sonrasında çıkışlarını gerçekleştirecekler ve yerleştiklere yerlere geri döneceklerdir.
  • 5- Matem alaylarına şunu bildirmek isteriz: Şiddetli izdiham sebebiyle Hz.İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhları’nın ana avlularında mersiye okunmayacaktır.
  • 6- Her hizmet yeri ve matem alayının kefili (sorumlusu) Mukaddes Kerbelâ Polisi’nden aldığı yazılı taahhütnameyi ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nden aldığı tanıtıcı kimliği ibraz etmekle yükümlüdür.
  • 7- Hizmet yerlerinin ve matem alaylarının kefilleri kendi yerlerinden sorumlulardır. Yabancı kişilerin kendi aralarına girmesi yasaktır. Bu yüzden de İki Mukaddes Türbe’ye giriş yapmalarından önce matem alaylarındaki üyeleri tanıtacak kişiler görevlendirmekle yükümlülerdir.
  • 8- Güvenlik açısından ses cihazları ve kameralar denetlenip (herhangi bir anormallik barındırmadıklarından) emin olunmalıdır.
  • 9- Ateşli silah, delici-yaralayıcı alet ve su püskürten aletlerin taşınması yasaktır.
  • 10- Münasebetin tamamen Hz. İmam Huseyn’e (O'na selâm olsun) halis olması için dini sembollerin fotoğrafları taşınıp açılmamalıdır.
  • 11- Erbain çerçevesi dışına çıkan tiyatral gösterilere izin verilmemektedir. Buna bağlı kalmak zorunludur. Erbain’e aykırı tiyatral gösteri yapanlar asıl yerlerine geri döndürülecektir. Zira tarihi açıdan Esirler kervanı ve Hz.İmam Seccâd (O'na selâm olsun) Kerbelâ’ya geri döndüklerinde yanlarında Ümeyyeoğullarının orduları ya da komutanları yoktu. Prangalara ya da zincirlere vurulmamışlardı.
  • 12- Erbain ziyaretinin şiarları ve merasimleri ile uyumlu olmayan (flamalı) değnekler, sancaklar ve tabelalar kaldırıp açılmamalıdır.
  • 13- Matem alayları ve hizmet gruplarına görevlerini kolaylıkla sağlayıp eşyalarını dış ve iç yollardaki arama noktalarından geçirebilmeleri için Mukaddes Kerbelâ Polisi tarafından görevlendirilen Huseynî Matem Alayları ve Hizmet Grupları ile İrtibat Subayı (Zabıtu İrtibatil Mevakibil Huseyniye) tarafından resmi yazı verilecektir.
  • 14- Mukaddes Kerbelâ içerisinde ve dışında Matem Alayları ve Hizmet Grupları’na ait yerlerin tespiti Mevakib (Matem Alayları ve Hizmet Grupları) Şubesi Subayı’nın yetkisi ve sorumluluğu altındadır.
  • 15- (Giriş vakit ve sırası konusunda) sadece ve sadece Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Irak’ta ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü tarafından belirlenen matem alayı giriş vakit ve programa uyulmasını ve Mukaddes Hz. Huseyn ile Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri mensupları, Huseynî Matem Alayları ile Hizmet Gruplarının hizmetkârları ve güvenlik organları mensuplarıyla işbirliğinde olunmasını rica ediyoruz.
  • 16- Şebîh mateminde baş ve ceset şeklinde heykellerin taşınmasına izin verilmemektedir. Bu (işte) mukaddes şahsiyetlerin hafife alınması ve küçümsenmesi olduğu gibi uygun değildir.
  • 17- Esirler kervanının getirilişini anlatan ve develerin de dahil edildiği matem alayları sadece 15 ve 16 Safer’de giriş yapacaktır.
  • 18- Büyük çaplı ya da radial olarak bilinen davulların getirilmesi yasaktır. Ayrıca Mukaddes Türbeler içerisinde davul çalınması da yasaktır; çünkü yeni inşa edilen binaya kötü etki etmektedir.
  • 19- Tüm hizmet yerleri yangın söndürücü bulundurmalı ve –Allah-u Teâlâ takdir buyurmasın- yangın olması halinde hemen müdahalede bulunabilmeleri için bunu aşçıların kolayca erişebileceği açık bir yere koymalılardır.
  • 20- Caddeler ve kamuya ait yerler korunmalıdır. Bunlardan biri olan ağır su kanalları korunmalı ve kanalizasyon deliklerinin üzerine çadır ya da tekke kurulmamalıdır. Kesim hayvanlarından geriye kalanlar ve yemekler buralara atılmamalıdır. Aynı şekilde kanalizasyon akışını garanti altına almak amacıyla kanalizasyon kapakları yerlerinden oynanmamalıdır.
  • 21- Şehir içerisinde odun kullanmak yasaktır. Yemek pişirmek sadece sıvı gaz (LPG) ile yapılmalıdır.
  • 22- Mevkib’e (Huseynî matem alayı ya da hizmet grubu) ait kapıya tanıtıcı bir levha konmalı ve buna o Matem alayı ya da hizmet grubunun kefilinin adı ve telefon numarası yazılmalıdır.


Allah-u Teâlâ amellerinizi, ziyaretlerinizi ve hizmetlerinizi kabul eylesin.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: