تصاویری از راه بهشت : در راه حسین علیه السلام علیرغم عبور از دهه هفتم عمر خویش چونان جوانان پای در ره نهاده است!

هفت دهه از عمر خویش را پشت سر نهاده و بیماری و کهولت سن مانع از حضور او در راه بهشت نگردیده است! این مادر پیر درسی بزرگ به روزگار گمراه فرو رفته در بی خبری خود نسبت به اهل بیت علیهم السلام می دهد. چرا که نه؟ این زن، مادر همان جوانانی است که با عشق به حسین آنان را در دامان خویش تربیت نموده و امروز به خاکریزهای خط مقدم نبرد فرستاده تا از دانشکده عزم این مادر صبور فارغ التحصیل شوند!

پشتش از زخم زمانه و مشقت های آن خمیده شده اما بی توجه به این مشکلات پای در راه عشق اباعبدالله الحسین علیه السلام نهاده و بر همت کسانی که او را در این مسیر می بینند افزوده تا در کنار او به کربلا رسیده و زیارت اربعین حسینی را احیا کنند.

ای مادر، تو و امثال تو مادران تمامی ایتامی هستید که در این مسیر پای نهاده اند تا به آستان بوسی مرقد مولای خویش مشرف گردند. همه ما می دانیم خداوند بدنی را که بر آن غبار زوار حسین علیه السلام نشسته باشد عذاب نخواهد نمود پس چگونه تو را که این راه با رائحه بهشت معطر نموده ای عذاب کند؟!
کلمات از توصیف و بیان این همه همت و عشق عاجزند . می بینم که کربلا با آغوش باز به استقبال تو مادر عزیز آمده و فردا زهرای مرضیه از تو قبل از سایر عزاداران استقبال خواهد نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: