مشارکت بیش از 400 دانشجوی داوطلب در برنامه خدماتی زیارت اربعین

قسمت ارتباط با دانشگاه وابسته به روابط عمومی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام از مشارکت بیش از 400 دانشجوی داوطلب در برنامه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد. این برای اولین بار نیست که دانشجویان به صورت داوطلب با آستان مقدس عباسی همکاری می کنند و بنا به نیاز قسمتهای مختلف حرم مطهر دانشجویان داوطلب با حرم مطهر همکاری داشته اند.

بنا به اعلام ازهر الرکابی مسئول ارتباط با دانشگاه، این دانشجویان از چند ماه قبل اعلام آمادگی نموده و پس از توافق با ایشان از طریق نمایندگان حرم مطهر مستقر در دانشگاه های عراق، برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی آموزش داده شده و اکنون در کنار پرسنل حرم مطهر به خدمت رسانی می پردازند.

این افراد پس از برگزاری جلسات توجیهی بین بخشهای

  • 1- مراکز پیداشدگان
  • 2- راهنمائی و ارشاد
  • 3- پایگاه های امدادی
  • 4- تیم امداد و نجات
  • 5- اورژانس

تقسیم شدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: