ابعاد بین المللی زیارت اربعین حسینی با حضور و مشارکت مومنان از کشورهای خارجی

کربلا ای کعبه عشق و وفاگروه گروه از مومنان از جای جای این کره خاکی و صرف نظر از رنگ پوست و ملیت و دسته بندی های مختلف روی به سوی کعبه عشق و وفا نموده اند تا احیاگر زیارت اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام باشند. اربعین امامی که نهضت بشری او از همه معیارهای بشری بالاتر رفته و انوار قدسی آن همه بشریت را بدون استثنا شامل گردیده است.

امسال زیارت اربعین سید و سالار شهیدات حضرت امام حسین علیه السلام شاهد افزایش چشمگیر زائران و موکبهای عزادار و خدماتی خارجی بود که در کنار برادران عراقی خود احیاگر زیارت اربعین حسینی بودند. تعداد این افراد و موکبها چنان شاهد افزایش بود که متولیان امر را بر آن داشت تا برای ایشان برنامه ریزی خاصی از حیث استقرار موکبهای خدماتی و برنامه حضور هیاتهای سینه زنی و زنجیر زنی در حرمین مطهر پیش بینی کنند.

تصاویر پیوست این خبر گوشه ای از عزاداری هیاتهای خارجی را به نمایش گذارده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: